ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا-دانلود پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

مقدمه

سازمان بزرگ مقیاس از واحدها، محصولات و سرویس های متنوع زیادی تشکیل شده است. این واحدها زیر ساخت مختلف دارند که دارای سرویس های مختلفی هستند. به منظور ارتقای کیفیت کالاها و افزایش میزان تنوع کالا و نو آوری سازمان های بزرگ مقیاس می توانند از پیمانکاری فرعی صنعتی، به عنوان یکی از روشهای تامین سفارشهای تولیدی از بیرون، استفاده کنند. هدایت و کنترل سازمان بزرگ مقیاس و پیچیده نیاز به پیروی از یک چارچوب و برنامه منسجم دارد. امروزه سیستم های سرویس گرا با توجه به امکان استفاده در محیط های مختلف و عدم وابستگی به فناوری خاص، وجود سیستم های بزرگ مقیاس پویا با نیازهای متغیر، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. معماری سرویس گرا به دلیل سرعت در پیاده سازی برنامه کاربردی سازمان را به سمت توزیع شدگی و مدیریت صحیح منابع پیش می برد. معماری سرویس گرا امکان ایجاد یکپارچگی بین برنامه واحدها بدون وابستگی به سکو و فناوری پیاده سازی را فراهم می کند. ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای این رویکرد به دلیل نیاز به زمان و هزینه زیاد، برای سازمان هایی مناسب است که ناهمگن بوده و دارای توزیع شدگی زیاد هستند. معماري سازماني مجموعه اي ازفراورده ها است كه عناصر زيرساختي سازمان و روابط اين عناصر با هم را معرفي مي كند و سازمان را از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار ميدهد.

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا

دانلود پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر: ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر شبکه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر شبکه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

فهرست مطالب

1  مقدمه. 2

1-1 ضرورت مسئله و چالش‌های پروتکل مسیریابی. 3

1-1-1 ظرفیت محدود انرژی. 4

1-1-2 مختصات مکان گره‌ها. 4

1-1-3 محدودیت منابع سخت‌افزاری. 4

1-1-4 تعداد زیاد گره و قرار گرفتن تصادفی در محیط. 4

1-1-5 ویژگی‌های شبکه و عدم اطمینان محیط فیزیکی. 4

1-1-6 افزونگی داده. 5

1-1-7 تنوع کاربرد شبکه‌های حسگر بی‌سیم. 5

1-2 ویژگی‌های شبکه‌های حسگر بی‌سیم. 5

1-3 ساختار گره‌ حسگر. 7

1-4 قالب پیام. 8

چکیده فصل اول.. 9

2 کارهای مرتبط. 12

2-1 مقدمه. 12

2-2 انواع پروتکل‌های مسیریابی. 12

2-2-1 پروتکلهای مبتنی بر مکان. 13

2-2-2 پروتکلهای داده‌محور. 14

2-2-3 پروتکلهای سلسله مراتبی. 15

2-2-4 پروتکلهای مبتنی بر حرکت. 17

2-2-5 پروتکلهای مبتنی بر چند مسیر. 18

2-2-6 پروتکلهای مربوط به شبکه‌های ناهمگن. 18

2-2-7 پروتکلهای مبتنی بر کیفیت سرویس. 19

2-3 مسیریابی متمرکز و توزیع شده. 19

2-3-1 الگوریتمهای مرکزی. 19

2-3-2 الگوریتم های توزیع شده. 20

2-4 محیط سه بعدی. 20

چکیده‌ی فصل دوم.. 21

3 الگوریتم پیشنهادی. 23

3-1 انواع روش‌های مسیریابی. 23

3-2 مفروضات در نظر گرفته شده درشبیه‌سازی. 24

3-3 الگوریتم PSO.. 26

3-4 مراحل الگوریتم پیشنهادی. 28

چکیده‌ی فصل سوم.. 35

4 شبیه‌سازی و اجرای اگوریتم پیشنهادی. 37

4-1نرم‌افزارهای شبیه‌سازی شبکه‌های حسگر بی‌سیم. 37

4-2 شبه کد الگوریتم PSO.. 39

4-3 طراحی شبیه ساز شبکه‌های حسگر بی‌سیم. 41

4-4 بسته‌ی داده‌ای. 43

4-5 شبه‌کد الگوریتم پیشنهادی. 44

خلاصه‌ی فصل چهارم.. 46

5 نتایج شبیه‌سازی. 48

5-1 مقایسه‌ی عمر شبکه. 49

5-2 مقایسه‌ی نرخ دریافت اطلاعات. 53

چکیده‌ی فصل 5. 55

6 نتیجه‌گیری و پیشنهادات. 57

6-1خلاصه‌ی بحث. 57

6-2 خلاصه‌ی نتایج. 57

6-3 پیشنهادات وکارهای آتی. 58

مراجع.. 60

 

 

 

 

 


 

فهرست اشکال

 

شکل 1-1. الگوی انتقال چند به یک در شبکه‌های حسگر بی‌سیم 7

شکل1-2. ساختارگره‌ی حسگر……………………….. 8

شکل 2-1. خوشه و سرخوشه در روشهای سلسله مراتبی…… 15

شکل2-2. خوشه‌ها وسر خوشه‌ها در روشECHERP…………. 16

شکل 3-1.نحوه‌ی حرکت ذرات در الگوریتمPSO…………. 27

شکل3-2. مراحل الگوریتم PSO…………………….. 28

.شکل 3-3. ساختار لایه‌بندی حسگرهای در دسترس ایستگاه اصلی  31

شکل4-1. فلوچارت الگوریتم PSO…………………… 40

شکل4-2. شبه کد الگوریتم پیشنهادی………………. 41

شکل4-3. منوی اصلی شبیه‌ساز طراحی شده……………. 42

شکل4-4. منوی اصلی شبیه‌ساز در لحظه‌ی از بین رفتن اولین حسگر   43

شکل4-5.  شبه کد الگوریتم پیشنهادی……………… 45

شکل5-1. مقایسه الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم‌های AODV و LEACH 50

شکل5-2. مقایسه‌ی الگوریتم پیشنهادی، HEED,APTEEN,PEGASIS 51

شکل5-3. مقایسه‌ی الگوریتم پیشنهادی و EDOCR………. 52

شکل5-4. مقایسه‌ی الگوریتم پیشنهادی و  SEEM………. 53

شکل5-5. مقایسه‌ی الگوریتم پیشنهادی بر اساس نحوه‌ی استفاده از وزنهای رابطه (5)…………………………….. 55

شکل6-1. شبکه‌ی حسگر بی‌سیم……………………… 59

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول 1-1. تعدادی ازگره‌حسگرهای رایج وکاربردآنها…… 3

جدول2-1. انواع پروتکل‌های مسیریابی درشبکه‌های حسگر بی‌سیم  13

جدول2-2. مقایسه‌ی الگوریتم‌های مسیریابی سلسله مراتبی. 17

جدول4-1. مقایسه‌ی شبیه‌سازهای شبکه‌های حسگربی‌سیم…… 38

جدول5-1. ضرایب ثابت رابطه‌ی (5) درشرایط مختلف شبکه.. 48

جدول5-2. مقایسه‌ی نرخ دریافت داده توسط ایستگاه اصلی درالگوریتم‌های مسیریابی……………………….. 54

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر شبکه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر شبکه

ارائه یک الگوریتم زمانبندی کارا در شبکه محاسباتی گرید با هدف کاهش زمان اتمام کل و توازن بار-دانلود پایان نامه ارشد کامپیوتر

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ارائه یک الگوریتم زمانبندی کارا در شبکه محاسباتی گرید با هدف کاهش زمان اتمام کل و توازن بار

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مزایای اجرای موازی

در صورت استفاده از گرید به جای منابع تک و جداگانه می­توانیم به مزیت­هایی که در زیر به آن­ها اشاره شده است دست پیدا کنیم:

  • استفاده­ی موثر و بهینه از منابع: با استفاده از این امکان گرید می­توان به جای استفاده از یک منبع پرکار برای پردازش کلیه کارها از چندین منبع با بار متعادل استفاده کرد. اما این عمل به دو پیش شرط نیاز دارد. اول اینکه کارها باید قابلیت اجرا از راه دور را داشته باشند، مثلا نباید به داده­های روی ماشین اصلی وابسته باشد و دوم اینکه ماشین­های دیگر باید ویژگی­های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز کار مورد نظر را داشته باشد.
  • قابلیت اجرای موازی کارها: یکی از کاربردهای گرید، انجام محاسبات سنگینی است که قابلیت موازی­­سازی را دارند. این مورد در علوم مختلفی از قبیل بیولوژی، مدل­سازی اقتصادی، اکتشاف نفت، انیمیشن­سازی و … کاربرد دارد. ویژگی مشترک این کاربردها اجرای برنامه­ها به صورت موازی در کامپیوترهای مختلف است.
  • سازمان­های مجازی[1]: در محیط گرید می­توان محیطی را فراهم کرد که سازمان­ها و شرکت­های مختلف که دارای اهداف مختلفی هستند با یکدیگر همکاری کنند. البته سیستم­های توزیع شده هم تاکنون تا حدودی به این هدف نزدیک شده اند اما، محاسبات گرید با تعریف استانداردهایی، اشتراک گذاری منابع در محیط­های ناهمگن را نیز امکان پذیر کرده است (شکل2-4).

[1] Virtual Organization

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

ارائه یک الگوریتم زمانبندی کارا در شبکه محاسباتی گرید با هدف کاهش زمان اتمام کل و توازن بار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 ارائه یک الگوریتم زمانبندی کارا در شبکه محاسباتی گرید با هدف کاهش زمان اتمام کل و توازن بار

دانلود پایان نامه ارشد کامپیوتر: ارائه یک الگوریتم زمانبندی کارا در شبکه محاسباتی گرید با هدف کاهش زمان اتمام کل و توازن بار

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ارائه یک الگوریتم زمانبندی کارا در شبکه محاسباتی گرید با هدف کاهش زمان اتمام کل و توازن بار

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

تعاریف

گرید[1]: یک روش اشتراک منبع قابل انعطاف، امن و با مقیاس بالا بین مجموعه­ای از اشخاص، نهادها و منابع می­باشد که به عنوان سازمان­های مجازی شناخته شده­اند. فناوری محاسبات شبکه های تورین (گرید) یک محیط ناهمگن از منابع را فراهم می­کند که این منابع توسط یک شبکه­ی جهانی با سرعت بالا به هم وصل شده­اند[17].

گرید محاسباتی[2]: هدف شبکه های محاسباتی (گرید) به اشتراک گذاشتن منابع کامپیوتری در نقاط مختلف جغرافیایی با مدیریت های مختلف بین کاربران است.

کار[3]: یک فعالیت[4] محاسباتی است که می‌تواند به منابع مختلفی نیاز داشته باشد و دارای محدودیت­هایی باشد.

منبع[5]: یک نهاد[6] محاسباتی پایه می‌باشد که کارها بر اساس آن زمان‌بندی، تخصیص و پردازش می‌شوند. منابع می­توانند پردازنده، حافظه، نرم­افزار و … باشند. پارامترهای مختلفی مانند سرعت پردازش، پهنای باند، هزینه و …  به یک منبع اختصاص داده می‌شود. بعلاوه ممکن است منابع وابسته به دامنه­های مدیریتی مختلف باشند که اشاره به سیاست­های مختلف برای دسترسی و استفاده از آن­ها می­کند.

دلال منبع[7]: یک نرم افزار گرید است که از میان­افزارها و سرویس­ها استفاده می‌کند تا مدیریت منابع، زمان­بندی کارها و کنترل را انجام دهد. دلال منبع بین تولید کننده و مصرف کننده قرار می­گیرد

[1] Grid

[2] Grid computing

[3] Task

[4] Activity

[5] Resource

[6] Entity

[7] Resource Broker

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

ارائه یک الگوریتم زمانبندی کارا در شبکه محاسباتی گرید با هدف کاهش زمان اتمام کل و توازن بار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 ارائه یک الگوریتم زمانبندی کارا در شبکه محاسباتی گرید با هدف کاهش زمان اتمام کل و توازن بار

بررسی الگوریتم های تخصیص مجدد در گریدهای محاسباتی و ارائه یک الگوریتم کارا-دانلود پایان نامه ارشد کامپیوتر

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی الگوریتم های تخصیص مجدد در گریدهای محاسباتی و ارائه یک الگوریتم کارا

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

2-4  فرایند زمانبندی گرید و اجزای آن

فرایند زمانبندی از سه بخش تشکیل شده است: کشف و پالایش کردن منابع، انتخاب منبع و زمانبندی بر اساس هدف های خاص و واگذاری کار[11]. شکل ‏2‑4 مدلی از سیستم های زمانبندی گرید را نشان می دهد.

همان طور که در شکل 2-4 دیده می شود اجزای اصلی از طریق دو نوع جریان داده با یکدیگر در ارتباط هستند: جریان اطلاعات منبع یا برنامه کاربردی و جریان فرمان زمانبندی کار. در این نوع معماری دو سطح زمانبندی دیده می شود: زمانبند گرید (فرازمانبند) و مدیریت منابع محلی.

به طور کلی، یک زمانبند گرید[1] کار (ها) و مشخصات آن را از کاربران دریافت کرده، منابع مناسب برای اجرای کار را بر اساس اطلاعات به دست آمده از ماژول سرویس اطلاعات گرید (GIS)[2] انتخاب و کار را بر اساس تابع هدف مورد نظر و کارایی پیش بینی شده منبع، به منبع انتخابی نگاشت می کند. اطلاعات مربوط به منابع در دسترس به ویژه در محیط های ناهمگن و پویا به منظور زمانبندی مناسب برای زمانبند گرید بسیار مهم هستند. وظیفه GIS جمع آوری و پیش بینی اطلاعات وضعیت منابع، از جمله ظرفیت های پردازنده ها، اندازه حافظه، پهنای باند، نرم افزار های در دسترس، و بار گره در یک دوره مشخص، می باشد. سیستم کشف و نظارت [3]Globus [12] نمونه ای از GIS می باشد. نگاشت کار به منبع مورد نظر بر اساس معیارهای متفاوتی از جمله زمان تکمیل کار،

[1] Grid Scheduler(GS)

[2]Grid Information Service(GIS)

[3]Globus Monitoring and Discovery System (MDS)

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

بررسی الگوریتم های تخصیص مجدد در گریدهای محاسباتی و ارائه یک الگوریتم کارا

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

بررسی الگوریتم های تخصیص مجدد در گریدهای محاسباتی و ارائه یک الگوریتم کارا

بررسی الگوریتم های تخصیص مجدد در گریدهای محاسباتی و ارائه یک الگوریتم کارا

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی الگوریتم های تخصیص مجدد در گریدهای محاسباتی و ارائه یک الگوریتم کارا

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

چکیده

 

بررسی الگوریتم های تخصیص مجدد در گریدهای محاسباتی و ارائه یک الگوریتم کارا

 

 

 

شبکه­های تورین محاسباتی (گرید) زمینه‌ای را فراهم آورده است که بتوان از منابع ناهمگن در نقاط مختلف جغرافیایی برای حل مسائل پیچیده علمی، مهندسی و تجارت استفاده کرد. عملیات زمانبندی نقش کلیدی در عملکرد گرید ایفا می­کند. بدلیل پویایی منابع و تخمین نادقیق زمان اجرایی و … عملیات زمانبندی باید مکانیسم هایی را برای پشتیبانی از تحمل خطا، افزایش بهره وری از منابع و کاهش زمان اتمام کارها استفاده کند، که به آن زمانبندی مجدد گویند. در این پایان نامه دو الگوریتم زمانبندی کارهای مستقل و یک الگوریتم زمانبندی جریان کارها با در نظر گرفتن پویایی محیط ارائه شده که اهداف آنها کاهش زمان اجرا، افزایش بهره­وری از منابع، ایجاد توازن بار و پشتیبانی از تحمل خطا می باشد.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

بررسی الگوریتم های تخصیص مجدد در گریدهای محاسباتی و ارائه یک الگوریتم کارا

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

بررسی الگوریتم های تخصیص مجدد در گریدهای محاسباتی و ارائه یک الگوریتم کارا