مقالات و پایان نامه ها

عوامل مؤثر در رضایت شغلی

رضایت شغلی ارزیابی فرد است نسبت به تجربه گذشته و اینکه انتخاب همین شغل در اینده نیز بهترین گزینه است.( لویی گاربو و مونت مارکوت،١٩٩٩).   دانلود متن کامل از لینک زیر : عنوان:تعیین رابطه بین بازاريابي داخلی و رضایت مشتري در شرکت­هاي پخش دارويي در استان کرمانشاه 2-2-4-2 عوامل مؤثر در رضایت شغلی برای […]

بهترین ها

پایان نامه رابطه ویژگیهای شخصیتی ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهد سازمانی

هفت بعد رفتار شهروندی سازمانی که بودساکوف و همکاران (2000) ارائه کردند عبارتند از: کمک به دیگران جوانمردی وفاداری سازمانی اطاعت سازمانی ابتکار فردی فضیلت مدنی رشد فردی فار  و همکاران(2004) نه بعد عمده رفتار شهروندی سازمانی را به شرح ذیل طبقه بندی کردند: نوعدوستی وظیفه شناسی روحیه جوانمردی ادب و مهربانی فضیلت مدنی مشارکت […]

علمی

مولفه ها و نظریه های عدالت سازمانی

در ابتدا مدل دو مولفه ای عدالت سازمانی مورد پژوهش و تحقیق قرار گرفت . عدالت توزیعی و رویه ای که اولی به عدالت در ستانده های دریافت شده در یک رابطه مبادله ای نظر داشت و دومی به عدالت در  فرایندهای تخصیص ستانده ها متمرکز بود بیشترین قبول را در میان محققان پذیرا بودند […]

علمی

عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

لاک مهمترین عوامل مؤثر بر رضایت شغل را موفقیت در سازگاری با کار، علاقه فردی به خود شغل، میزان خسته کننده بودن کار و تکراری بودن آن، پاداش منصفانه، سازگاری شرایط کار با نیازهای فیزیکی و احساس احترام نفس بیان می کند. شورتز عوامل مؤثر بر رضایت شغلی را حقوق، امنیت کاری، ثبات شغلی، شرایط […]

مقاله

نظریه های رضایت شغلی از نظر روانشناسان

در این قسمت به طور مختصر به ارائه نظریه های مهم خشنودی شغلی به شرح زیر می پردازیم: 2-7-1 نظریه سلسله مراتب نیازها مازلو: بیشتر روانشناسان سازمانی بر این باورند که سلسله مراتب نیازهای مازلو (1954) در بررسی خشنودی شغلی، کاربردپذیر می باشد. این نظریه، پنج نوع از نیازهای انسانی را به ترتیب اهمیت و […]