ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال-دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  • نتیجه‌گیری

تمرکز اصلی این تحقیق، بر یادگیری جمعی در قالب ساختار سريال بود. با در نظر گرفتن روش کلاسیک ارائه شده توسط ویولا و جونز، که برای زمینه‌ی مسائل دوکلاسه‌ی به شدت نامتوازن پیشنهاد شده بود، این رساله در نظر داشت که ساختار سريال دسته‌بندی‌کننده‌ها را به گونه‌ای تنظیم کند که سیستم نهایی بتواند در مواجهه با مجموعه داده‌های متوازن در زمینه حل مسائل چندکلاسه، به خوبیِ رویارویی با مجموعه داده‌های نامتوازن عمل کرده و دقت ، کارایی و استحکام را افزایش دهد.

در این مطالعه یک روش نوین سریال تودرتو ارائه شد که از روش وارسی اعتبار در ساختار خود بهره می‌جست. ساختار پیشنهادی، شامل تعدادی لایه بود که هر لایه به نوبه‌ی خود به تعدادی زیرلایه تقسیم می‌شد و هر زیر لایه شامل یک یادگیر بود، که در این مطالعه از دسته‌بندی‌کننده‌ی LogitBoost به دلیل سرعت بالا و مقاومت در برابر داده‌های نویزی استفاده شد. چینش زیرلایه‌ها، تقلیدی از روش وارسی اعتبار -مرتبه -دسته بود. هرچند که به نظر می‌رسد که این ساختار پیچیده است، در مرحله آزمایش به صورت بلادرنگ عمل می‌کند و پیچیدگی آن، تنها به مرحله آموزش خلاصه می‌شود. از طرف دیگر، روش پیشنهادی به دلیل استفاده از روش وارسی اعتبار در ساختار خود، توانست بسیار مستحکم عمل کند. بنابراین، به علت دقیق بودن ساختار پیشنهادی و همچنین استحکام بالا، استفاده از آن در کاربردهایی که تکیه و تاکید فراوانی بر دقت سیستم وجود دارد، نظیر زمینه‌های پزشکی و زمینه‌های وابسته به حیات، بسیار مقرون به صرفه خواهد بود.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال

ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال-پایان نامه رشته کامپیوتر

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

دسته‌بندی‌کننده‌های سريال همزمان

در بسیاری از مواقع، یک دسته‌بندی‌کننده سريال تنها نمی تواند همه تغییر‌پذیری‌های[1] ممکن درون‌کلاسی[2] را برای کلاس هدف مدیریت کند [49]. در نتیجه، عمومیت[3] دسته‌بندی‌کننده سريال در مواجهه با مجموعه داده‌های پیچیده، به خطر می‌افتد. برای رفع این مشکل، یکی از راه حل‌های موجود، شکستن مساله به زیر مساله های کوچک‌تر است.

همان‌گونه که قبلا ذکر شد، نمونه‌های آموزشی کلاس هدف می توانند به زیرمجموعه‌هایی تقسیم شوند که هر کدام نمایانگر یک زیر‌الگو[4] باشد [50]. در این صورت، معمولا برای هر زیر‌الگو، یک دسته‌بندی‌کننده سريال آموزش داده می‌شود. زمانی که همه دسته‌بندی‌کننده‌ها آموزش دیدند، در زمان اجرا از آنها به صورت همزمان و موازی استفاده می‌شود و نتایج حاصل از آنها با هم تلفیق می‌شود. این مکانیزم در شکل(2-2) قابل مشاهده است.

این روش برای اولین بار توسط اشندرمن و کانده  [51] ارائه شد. آنها آرایه‌ای از دسته‌بندی‌کننده‌های همزمان را برای چهره‌های چند‌نما[5] و وسائل نقلیه مورد استفاده قرار دادند. عیب این روش زمان طولانی اجرا و بلادرنگ نبودن آن بود.

زنگ و همکاران [50] روش مشابهی را برای آموزش یابنده[6] چهره چندنما اتخاذ کرد؛ اما آنها با ارائه یک چینش جدید هرمی برای یابنده‌ها، توانستند به قابلیت بلادرنگ بودن دست یابند.

[1] Variability

[2] Within-class

[3] Generalization

[4] Sub-pattern

[5] Multi-view

[6] Detector

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال

ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال-دانلود پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  • یادگیری ماشین

اصلی‌ترین زمینه تحقیقاتی در حوزه یادگیری ماشین، شناسایی الگو[1] است؛ یعنی استخراج اطلاعات و الگو‌های تکرار‌ شونده از داده ورودی[2]، که این اطلاعات برای انجام تصمیم‌گیری در مورد داده‌های نادیده[3] کاربرد دارد.

بر اساس نوع پیش بینی داده‌های ‌نادیده، انواع روش‌های شناسایی الگو را می توان به دو گروه کلی روش‌های مبتنی بر دسته‌بندی[4] و روش‌های مبتنی بر رگرسیون[5] تقسیم‌بندی کرد. سیستم‌های مبتنی بر دسته‌بندی، سعی در ساختن مدلی دارند که خروجی آن گسسته[6] می‌باشد و این خروجی در واقع برچسب کلاسی[7] است که سیستم برای یک نمونه خاص پیشنهاد می‌دهد؛ در مقابل، سیستم‌های مبتنی بر رگرسیون، تابعی پیوسته[8] را مدل می‌کنند و خروجی آنها به صورت عددی[9] می‌باشد.

یادگیری ماشین را می‌توان به چهار دسته کلی یادگیری با نظارت[10] و یادگیری بدون نظارت[11]، یادگیری نیمه نظارتی[12] و یادگیری فعال[13] تقسیم‌بندی کرد. در یادگیری با نظارت، سیستم با داده‌های آموزشی که دارای برچسب‌های کلاس معین هستند آموزش داده می‌شود. این گروه از الگوریتم‌ها که بسیار رایج نیز می‌باشند، سعی در ساخت مدلی دارند که به بهترین نحو داده‌های آموزشی را به برچسب کلاس داده شده‌ی آنها مرتبط سازند. مدل ساخته شده بر این اساس، در مرحله آزمایش[14] سعی در پیش بینی برچسب کلاس داده‌های آزمایشی خواهد کرد. در مقابل این گروه از الگوریتم ها، الگوریتم های مبتنی بر یادگیری بدون نظارت، بدون دریافت برچسب کلاس داده‌های آموزشی، سعی در دسته‌بندی داده‌های آموزشی می‌کنند؛ به این نوع از یادگیری، خوشه‌بندی[15] نیز گفته می‌شود.

[1] Pattern recognition

[2] Input data

[3] Unseen data

[4] Classification

[5] Regression

[6] Discrete

[7] Class label

[8] Continues-valued function

[9] Numerical

[10] Supervised learning

[11] Unsupervised learning

[12] Semi-supervised

[13] Active learning

[14] Testing phase

[15] Clustering

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال

پایان نامه ارشد کامپیوتر: ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

دسته‌بندی‌کننده‌های سريال همزمان

در بسیاری از مواقع، یک دسته‌بندی‌کننده سريال تنها نمی تواند همه تغییر‌پذیری‌های[1] ممکن درون‌کلاسی[2] را برای کلاس هدف مدیریت کند [49]. در نتیجه، عمومیت[3] دسته‌بندی‌کننده سريال در مواجهه با مجموعه داده‌های پیچیده، به خطر می‌افتد. برای رفع این مشکل، یکی از راه حل‌های موجود، شکستن مساله به زیر مساله های کوچک‌تر است.

همان‌گونه که قبلا ذکر شد، نمونه‌های آموزشی کلاس هدف می توانند به زیرمجموعه‌هایی تقسیم شوند که هر کدام نمایانگر یک زیر‌الگو[4] باشد [50]. در این صورت، معمولا برای هر زیر‌الگو، یک دسته‌بندی‌کننده سريال آموزش داده می‌شود. زمانی که همه دسته‌بندی‌کننده‌ها آموزش دیدند، در زمان اجرا از آنها به صورت همزمان و موازی استفاده می‌شود و نتایج حاصل از آنها با هم تلفیق می‌شود. این مکانیزم در شکل(2-2) قابل مشاهده است.

[1] Variability

[2] Within-class

[3] Generalization

[4] Sub-pattern

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d9%be%d9%86%d9%84-%d9%84%d9%85%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%82 %d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال

ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال-پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  • نگاهی کلی به فصول رساله

این رساله به شش فصل تقسیم شده است. در ادامه‌ی مقدمه که در فصل اول آمده است، فصل دوم به بررسی روش‌ها و الگوریتم‌های مرسوم برای حل مسائل دوکلاسه و چندکلاسه و معرفی روش‌های دسته‌بندی سريال و بیان نقاط ضعف و قوت آنها می‌پردازد. در فصل سوم، جزییات روش‌های پیشنهادی به تفصیل ارائه می‌شود. فصل چهارم بر معرفی معیارهای ارزیابی روش‌ها، معرفی مجموعه داده‌های استفاده شده در تحقیق و معرفی تست‌ آماری مورد استفاده برای مقایسه نتایج الگوریتم‌های پیشنهادی با سایر روش‌ها تمرکز دارد. در فصل پنجم، نتایج حاصل از بررسی و مقایسه الگوریتم‌های پیشنهادی با سایر روش‌ها گزارش شده است. و در نهایت، فصل ششم به نتیجه‌گیری و بیان کارهای آینده می‌پردازد.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d9%be%d9%86%d9%84-%d9%84%d9%85%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%82 %d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال

دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر: ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  • ترین در روش k-نزدیک‌ترین همسایه
    • نگاهی کلی به فصول رساله

این رساله به شش فصل تقسیم شده است. در ادامه‌ی مقدمه که در فصل اول آمده است، فصل دوم به بررسی روش‌ها و الگوریتم‌های مرسوم برای حل مسائل دوکلاسه و چندکلاسه و معرفی روش‌های دسته‌بندی سريال و بیان نقاط ضعف و قوت آنها می‌پردازد. در فصل سوم، جزییات روش‌های پیشنهادی به تفصیل ارائه می‌شود. فصل چهارم بر معرفی معیارهای ارزیابی روش‌ها، معرفی مجموعه داده‌های استفاده شده در تحقیق و معرفی تست‌ آماری مورد استفاده برای مقایسه نتایج الگوریتم‌های پیشنهادی با سایر روش‌ها تمرکز دارد. در فصل پنجم، نتایج حاصل از بررسی و مقایسه الگوریتم‌های پیشنهادی با سایر روش‌ها گزارش شده است. و در نهایت، فصل ششم به نتیجه‌گیری و بیان کارهای آینده می‌پردازد.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال

پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر: ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  • یادگیری ماشین

اصلی‌ترین زمینه تحقیقاتی در حوزه یادگیری ماشین، شناسایی الگو[1] است؛ یعنی استخراج اطلاعات و الگو‌های تکرار‌ شونده از داده ورودی[2]، که این اطلاعات برای انجام تصمیم‌گیری در مورد داده‌های نادیده[3] کاربرد دارد.

بر اساس نوع پیش بینی داده‌های ‌نادیده، انواع روش‌های شناسایی الگو را می توان به دو گروه کلی روش‌های مبتنی بر دسته‌بندی[4] و روش‌های مبتنی بر رگرسیون[5] تقسیم‌بندی کرد. سیستم‌های مبتنی بر دسته‌بندی، سعی در ساختن مدلی دارند که خروجی آن گسسته[6] می‌باشد و این خروجی در واقع برچسب کلاسی[7] است که سیستم برای یک نمونه خاص پیشنهاد می‌دهد؛ در مقابل، سیستم‌های مبتنی بر رگرسیون، تابعی پیوسته[8] را مدل می‌کنند و خروجی آنها به صورت عددی[9] می‌باشد.

یادگیری ماشین را می‌توان به چهار دسته کلی یادگیری با نظارت[10] و یادگیری بدون نظارت[11]، یادگیری نیمه نظارتی[12] و یادگیری فعال[13] تقسیم‌بندی کرد. در یادگیری با نظارت، سیستم با داده‌های آموزشی که دارای برچسب‌های کلاس معین هستند آموزش داده می‌شود. این گروه از الگوریتم‌ها که بسیار رایج نیز می‌باشند، سعی در ساخت مدلی دارند که به بهترین نحو داده‌های آموزشی را به برچسب کلاس داده شده‌ی آنها مرتبط سازند. مدل ساخته شده بر این اساس، در مرحله آزمایش[14] سعی در پیش بینی برچسب کلاس داده‌های آزمایشی خواهد کرد.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال