1

DayPilot for ASP.NET / JavaScript / MVC Pro 2018.2

DayPilot ، نام مجموعه نرم افزاری در جهت برنامه نویسی در زبان های مختلف می باشد. در این مجموعه چهار نرم افزار وجود دارد. DayPilot Pro for Java ، DayPilot Pro for JavaScript ، DayPilot Pro for ASP.NET WebForms ، DayPilot Pro for ASP.NET MVC نام چهار نرم افزار موجود در این نرم افزار می باشد. هر کدام از این نرم افزار ها از کتابخانه ای بسیار قدرتمند بهره می برند. مجموعه پیش روی شما اطلاعات و داده های لازم و جامعی در زبان های معرفی شده را برای شما ارائه می دهد. به وسیله‌ی این مجموعه شما به منابع لازم مورد نیاز خود دست خواهید یافت.

ویژگی و امکانات DayPilot

نرم افزار برای استفاده از JavaScript :

 • بهره مندی از کتابخانه ای جامع در زبان برنامه نویسی JavaScript
 • مدیریت یک پروژه حرفه ای JavaScript
 • پشتیبانی از زبان HTML و AJAX
 • نوشتن کد های JavaScript با کمک نرم افزار
 • بهره مندی و استفاده از ابزار JavaScript Gantt
 • بهره مندی و استفاده از ابزار تقویم نامه

نرم افزار برای استفاده از ASP.NET WebForms :

 • بهره مندی از کتابخانه ای جامع در زبان برنامه نویسی ASP.NET
 • مدیریت یک پروژه حرفه ای ASP.NET
 • پشتیبانی از زبان C# و VB.NET
 • بهره مندی از تقویم های ماهانه و تقویم اعلان اتفاقات
 • بهره مندی و استفاده از ابزار ASP.NET Gantt Chart

نرم افزار برای استفاده از for ASP.NET MVC :

 • بهره مندی از کتابخانه ای جامع در زبان برنامه نویسی ASP.NET MVC
 • مدیریت یک پروژه حرفه ای ASP.NET MVC
 • پشتیبانی از زبان C# و VB.NET
 • بهره مندی از تقویم های ماهانه و تقویم اعلان اتفاقات
 • بهره مندی و استفاده از ابزار ASP.NET MVC Gantt Chart

نرم افزار برای استفاده از Java :

 • بهره مندی از کتابخانه ای جامع در زبان برنامه نویسی Java
 • مدیریت یک پروژه حرفه ای Java
 • بهره مندی از تقویم های ماهانه و تقویم اعلان اتفاقات
 • بهره مندی و استفاده از ابزار Java Gantt Chart

Operating Systems

Windows 10

Windows 8/8.1

Windows 7

Windows Server 2012

Windows Server 2008

برنامه نویسان بهتر می دانند.

دانلود DayPilot_for_ASP.NET_Pro_2018.1.3644

دانلود DayPilot_for_JavaScript_Pro_2018.2.3281

دانلود DayPilot_for_MVC_Pro_2018.2.5941

گذرواژه فایل(ها): Password: www.downloadly.irهر نسخه حدود 2 مگابایت

92