پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر: ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال

عنوان پایان نامه :  ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه : ترین در روش k-نزدیک‌ترین همسایه نگاهی کلی به فصول رساله این رساله به شش فصل تقسیم شده است. در ادامه‌ی مقدمه که در فصل اول آمده است، فصل دوم به بررسی […]

پایان نامه ارشد

ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال-دانلود پایان نامه ارشد کامپیوتر

عنوان پایان نامه :  ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه : ایده اصلی تحقیق ساختار سريال کلاسیک ارایه شده توسط ویولا و جونز برای مسائل دو‌کلاسه تعریف شده است و الگوریتم آنها برای حل مسائلی که داده‌های مربوط به کلاس مثبت در […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد کامپیوتر: ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال

عنوان پایان نامه :  ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه : دسته بندی کننده های سریال ویولا و جونز [3] در سال 2001 برای اولین بار قوانین روش‌های مبتنی بر یادگیری جمعی را به کمک مفهوم یادگیری کلان-به-جزیی[1] توسعه دادند. با این گام […]

پایان نامه ارشد

ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال-پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر

عنوان پایان نامه :  ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه : الگوریتم­های یادگیری جمعی القای دسته‌بندی‌کننده ها هنگامی که تعداد داده‌های آموزشی به طرز چشمگیری زیاد باشد با مشکل رو‌به‌رو خواهد شد. این پدیده باعث به وجود آمدن مرزهای کلاس[1]  پیچیده می‌شود؛ […]

پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر: ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال

عنوان پایان نامه :  ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه : یادگیری ماشین اصلی‌ترین زمینه تحقیقاتی در حوزه یادگیری ماشین، شناسایی الگو[1] است؛ یعنی استخراج اطلاعات و الگو‌های تکرار‌ شونده از داده ورودی[2]، که این اطلاعات برای انجام تصمیم‌گیری در مورد داده‌های […]

پایان نامه ارشد

ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال-دانلود پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر

عنوان پایان نامه :  ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه : مقدمه امروزه شاهد رشد عظیمی در تولید داده هستیم. فعالیت‌ها و تعامل‌های روزانه انسان‌ها، حجم چشمگیری از داده‌ها و اطلاعات را به وجود می‌آورد؛ به عنوان مثال در ارتباطات از راه […]

پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر: ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال

عنوان پایان نامه :  ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه : فهرست مطالب     عنوان                                             صفحه فصل اول مقدمه مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………1 1-1. مقدمه 1 1-2. یادگیری ماشین 1 1-3. الگوریتمهای یادگیری جمعی 3 1-4. دسته بندی کننده های سریال 4 1-5. […]

پایان نامه ارشد

ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال

عنوان پایان نامه :  ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه : امروزه ایجاد و آموزش بهینه دسته‌بندی‌کننده های مستحکم و سریع به یکی از مهمترین دغدغه‌های علم هوش مصنوعی و به ویژه حوزه یادگیری ماشین بدل شده است. با رشد روز افزون […]