1

Bentley LEAP Bridge Steel / Concrete CONNECT Edition 18.01.00.16

LEAP Bridge Steel نرم افزاری برای طراحی سه بعدی و مدلسازی پلهای تیر حمالی است که توسط شرکت Bentley ارائه شده است. با استفاده از این برنامه، طراحی و مدلسازی نمونه های راست و منحنی این نوع پلها به راحتی امکان پذیر است. استفاده از LEAP Bridge Steel امتیازاتی به همراه دارد از جمله اینکه در کنار مدلسازی پل امکانات مختلفی برای تجزیه و تحلیل دقیق و پیشرفته سازه خود خواهید داشت، میتوانید ارزیابی های مختلفی را بر روی سازه پل انجام دهید و در نهایت با اطمینان کاملی پروژه های خود را در زمان و بودجه مشخص به پایان برسانید.

امکانات و ویژگی های LEAP Bridge Steel:

  • طراحی و آنالیز کامل پل
  • واسط کاربری ساده و گیرا
  • تحلیل میزان بار وارده به پل و رفتار آن در شرایط بحرانی
  • امکان کار گروهی چند رشته ای برای به پایان رساندن پروژه
  • طراحی و آنالیز ابرساختارها و زیرساختارهای پل
  • ساخت پل به صورت بصری با امکان تغییر پارامترها در هر زمان
  • ساخت پل به صورت مرحله ای و فاز به فاز
  • و …

Supported Operating Systems
Windows 10 (32-bit or 64 bit),
Windows 8, Windows 8.1, Windows
7, Windows 7 (64-bit), Windows Vista,
Home Premium, Ultimate and Enter-
prise editions, Windows Vista (64-bit)

Communications Protocols
Internet Protocol version 4 (IPv4),
Internet Protocol version 6 (IPv6)

Prerequisites
Windows installer Version 3.1v2,
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1,
Microsoft Office Access Runtime 2007

Processor
Intel or AMD processor 2.0 GHz or greater

Memory
4 GB minimum, 32 GB maximum

Hard Disk
700 MB free disk space (which includes the 300 MB install footprint for a complete installation)

Video
256 MB of video RAM or higher is recommended.

در فایل Readme.txt در فولدر Crack موجود است.

دانلود LEAP_Bridge_Concrete_CONNECT_Edition_V18_Update_1_v18.01.00.16

دانلود LEAP Bridge_Steel CONNECT Edition 18.00.01.10 x64

دانلود Bentley Crack

دانلود Bentley LEAP Bridge_Steel V8i SS2 01.02.00.01

گذرواژه فایل(ها): Password: www.downloadly.ir

597 + 690 مگابایت

92