پایان نامه ارشد

پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات: مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگو برداری

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگو برداری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

رویکرد الگو برداری

  • مقدمه

هر چند که تجربیات گوناگونی در رابطه با شهرهای مختلف در مورد پیاده سازی شهر الکترونیک صورت گرفته است یا هم اکنون در حال شکل گیری است، ولی نمونه های اندکی در ادبیات جهانی و ایران در این رابطه دیده می شود. در هر حال از آنجا که شباهت ها و سطوح مورد بحث در شهر سازی الکترونیک و مراحل توسعه آن با ایجاد شهرهای الکترونیک مشاهده می شود، بنابراین می توان از برخی از تحقیقات مربوط به شهر الکترونیک، مراحل گسترش و سطوح خدمات ارائه شده در آن ها تعمیم دهی آن به شهر الکترونیک استفاده کرد. از سوی دیگر، رویکرد های مرتبط با پیاده سازی شهر الکترونیک یا گردشگری الکترونیک در مناطق شهری در کشورهای مختلف متفاوت است که علت این امر را نیز شرایط خاص سیاسی و اقتصادی و وضعیت زیر ساخت های فناوری اطلاعات هر کشور و حتی شهر های موجود در آن می دانند. البته شایان ذکر است که سیاست ها و برنامه های پیش بینی شده اولیه جهت ایجاد شهرهای الکترونیک در کشورهای گوناگون می تواند مورد استفاده قرار داده شود و در مرحله تعیین و تدوین خدمات مورد نیاز شهرسازی الکترونیک و معیارها و مولفه های دیده شده در فرآیند برنامه ریزی و طرح ریزی آن ها، می توان این موارد را لحاظ کرد.

لذا در این بخش نمونه های موفق مدل های اجرا شده شهر و شهرداری الکترونیک در چندین شهر مهم دنیا معرفی و مورد مداقه و بازنگری قرار می دهد. ضمنا برخی مدل های موفق ملی هم در این بخش مورد بحث قرار می گیرند.

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگو برداری

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگو برداری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان 

مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگو برداری

92