پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات: شناسایی و الویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی سیستم‌های هوش تجاری با روش TOPSIS -مطالعه موردی شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی-

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 شناسایی و الویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی سیستم‌های هوش تجاری با روش TOPSIS -مطالعه موردی  شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی-

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

2-1.           عوامل حیاتی موفقیت در هوش تجاری

تعاریف مختلفی از عوامل حیاتی موفقیت وجود دارد که یکی از پراستفاده‌ترین آن‌ها توسط راکارت در سال 1979 ارائه شده است، او عوامل حیاتی موفقیت را زمینه‌های محدودی می‌داند که اگر نتایج در آن رضایت‌بخش باشد، منجر به عملکرد رقابتی موفق خواهد شد. در نتیجه راکارت تاکید دارد که این نواحی مخصوص از فعالیت‌ها باید به دقت و به‌طور مدام توسط شرکت مدیریت شود [34].

برنو و لیکرت به همان روش عوامل حیاتی موفقیت را ویژگی، شرایط یا متغییرهایی می‌دانند که اگر حفظ، نگهداری یا مدیریت شوند، می‌توانند اثرات رضایت‌بخشی در موفقیت رقابتی سازمان، در یک صنعت خاص داشته باشند. در حالی که پینتو و سلوین عوامل حیاتی موفقیت را فاکتورهایی می‌دانند که اگر به خوبی شناسایی شوند شانس پیاده‌سازی پروژه را افزایش می‌دهند [35].

به نظر می‌آید که نظریه عوامل‌حیاتی‌موفقیت مبنای خوبی به دست می‌دهد تا بتوان درک کرد که چه معیارهایی در طی پیاده‌سازی باید دنبال شود.

عوامل‌حیاتی‌موفقیت در بین صنایع و سازمان‌های خصوصی در یک صنعت خاص تفاوت دارد.

عوامل حیاتی موفقیت می‌تواند، استراتژیک، مدیریتی یا عملیاتی باشد و به طور عمده از سه جنبه تعریف شده است: سازمانی، صنعت و محیط. این عوامل می‌توانند در سطوح سازمانی و زیر سطوح بخش‌ها و واحدهای سازمانی باشند [32].

در زمینه سیستم‌های فناوری‌اطلاعات، به‌کارگیری عوامل‌حیاتی‌موفقیت بسیار باارزش است چرا که به همراستایی سیستم‌های جدید با اهداف کسب و کار کمک می‌نماید. عوامل‌حیاتی‌موفقیت، عواملی هستند که معین می‌نمایند چه زمانی اهداف کسب و کار، بدست می‌آید.

چندین متد مختلف می‌تواند برای شناسایی عوامل‌حیاتی‌موفقیت مرتبط به کار گرفته شود و این روش‌ها شامل تجزیه‌تحلیل ادبیات مربوطه، مطالعه‌موردی، روش دلفی، مصاحبه گروه، تحلیل چند متغییره، پرسش نامه و مصاحبات ساخت‌یافته، می‌باشد.[20]

شناسایی عوامل‌حیاتی‌موفقیت در فرآیند مدیریت پروژه‌های فناوری‌اطلاعات، به ویژه پروژه‌های هوش تجاری، ضروری است.اقدام به منظور حصول اطمینان از دستیابی به برخی از ویژگی‌ها و یا وقایع موثر در موفقیت پروژه، در حالی که اثرات منفی را به حداقل کاهش می‌دهد می‌تواند منجر به موفقیت پروژه گردد.

دانش در حوزه عوامل حیاتی موفقیت در طرح ریزی فعالیت‌ها به منظور دستیابی به اهداف پروژه، بسیار ضروری است. اما قانونی وجود ندارد که تمامی فاکتورهای موفقیت در نظر گرفته شوند.

بر اساس گفته‌های یاٌه و کرونیک ، عوامل‌حیاتی‌موفقیت به طور عمده به سه بعد تقسیم بندی می‌شوند: سازمانی، فرآیندی و تکنولوژی.

ابعاد سازمانی شامل عناصری مانند حمایت و حمایت مالی از مدیر متعهد، دیدگاه واضح و مورد کسب‌وکار تثبیت شده است. در بعد فرآیندی، قهرمان پروری کسب‌وکار محور و ترکیب تیم متعادل، رویکرد توسعه کسب‌وکار محور و تعاملی و تغییر مدیریت کاربر محور. بعد فناوری شامل عناصر کسب و کار محور، چارچوب کاری قابل تغییر تکنیکی و کیفیت پایدار و یکپارچگی داده‌ها، می‌باشد.

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه شناسایی و الویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی سیستم‌های هوش تجاری با روش TOPSIS -مطالعه موردی شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی-

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه شناسایی و الویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی سیستم‌های هوش تجاری با روش TOPSIS -مطالعه موردی شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی-

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان شناسایی و الویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی سیستم‌های هوش تجاری با روش TOPSIS -مطالعه موردی  شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی-

background