پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات: طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی -مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی -مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

انتخاب اسناد و مدارک

داده های مورد استفاده محققان در رویش نظریه شامل انواع گوناگونی از داده های کیفی، نظیر گفتگو، مشاهده، مصاحبه، گزارش های عمومی، یادادشت های روزانه پاسخ دهندگان، تعاملات و تفکرات خود پژوهشگر، اسناد و مدارک می باشد. جهت گردآوری داده ها در این تحقیق تصمیم گرفته شد ازروش مصاحبه استفاده کنیم. با یک نمونه برداری ساده شروع کردیم با افرادی که فکر می کردیم تجارب گسترده ای در حوزه فناوری اطلاعات و مدیریت دارند تماس گرفتیم و با ارسال دعوتنامه ای (ضمیمه یک را ببینید) از آنها برای مصاحبه وقت گرفتیم. نمونه برداریی که برای انتخاب افراد نمونه انتخاب کردیم نمونه گیری به روش گلوله برفی بود به این صورت که پس از مصاحبه با اولین فرد از او می خواستیم نفر بعدی را که فکر می کند می تواند با توجه به موضوع تحقیق ما را یاری کند به ما معرفی کند.

در ابتدای هر مصاحبه توضیح مختصری و مفیدی راجع به مفاهیم آمادگی الکترونیکی و هدف از آن داده می شد و مصاحبه شوندگان به بیان ویژگی های سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و نیازمندی های الکترونیکی شدن سازمان پرداخته و برخی نیز در پایان مصاحبه  مستندات و اسناد معماری سازمان را جهت آشنایی با سازمان معرفی کردند که با مطالعه آن اسناد اطلاعات با ارزشی برای کشف الگو ها و مفاهیم بدست آوردیم.

بنابراین جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه و مطالعه اسناد معماری سازمان به روش نمونه برداری گوله برفی و نمونه برداری تئوریکی انجام شد. در نمونه برداری تئوریک فرآيند جمع آوري اطلاعات به منظور نظريه پردازي، باجمع آوري، كدگذاري وتجزيه وتحليل اطلاعات صورت مي گيرد.

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی -مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی -مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی -مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

background