پایان نامه ارشد

پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات: رهيافتي براي نظرکاوي در متون خبري فارسي

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

رهيافتي براي نظرکاوي در متون خبري فارسي

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

آزمايش‌هاي انجام‌شده

مشخصه‌ها و انواع حالت‌هاي مختلف از آن‌ها که مورد استفاده قرار گرفته‌اند در بخش 4-4 معرفي شدند. همچنين رده‌بندهايي که به‌کار گرفته شده‌اند در بخش 4-6 ذکر شدند. مشخصه‌ها به‌صورت تک‌تک و نيز ترکيب‌هاي مختلف و با استفاده از دو روش يادگيري ماشين SVM و Naïve Bayes مورد استفاده قرار گرفتند و نتايج به‌دست‌آمده توسط رده‌بند‌هاي ساخته‌شده ثبت شدند. براي آموزش و آزمايش رده‌بند‌ها از اعتبار‌سنجي متقابل 10 قسمتي[1] استفاده شده است. در جداول 4-1 تا 4-6 نتايج به‌دست‌آمده براي مجموعاً 70 حالت مختلف قابل مشاهده هستند. در هر کدام از اين جداول از يکي از دو رده‌بند مذکور استفاده شده است و مشخصه‌ها نيز در يکي از سه حالت “با لحاظ تعداد رخداد و بدون نرمال‌سازي”، “با لحاظ تعداد رخداد و بصورت نرمال‌‌شده”، و “بدون لحاظ تعداد رخداد ” به‌کار رفته‌اند.

براي بررسي عمل‌کرد برخي رده‌بند‌هاي مطرح ديگر، آن‌ها هم در برخي از حالات منتخب مورد آزمايش قرار گرفتند و نتايج آن‌ها با نتايج به‌دست‌آمده‌ي قبل مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج اين آزمايش‌ها در کنار نتايج به‌دست‌آمده‌ي قبلي را در جدول 4-7 مي‌توان ديد.

در بحث استخراج مشخصه‌هاي صفات و قيود مثبت و منفي مشاهده شد که برخي از آن‌ها به زمينه‌ي متني که در آن به‌کار رفته‌اند وابستگي دارند و براي استخراج صحيح آن‌ها بايد به‌نوعي از آن‌ها رفع‌ ابهام شود. اين لغات در آزمايش‌هاي اصلي حذف شدند اما براي بررسي تاثير استفاده از رفع ابهام و ميزان سودمندي توسعه چنين سيستمي، برخي از اين لغات کشف‌شده را به مشخصه‌ها افزوديم و برخي از حالات منتخب از آزمايش‌هاي انجام شده را تکرارکرديم و نتايج به‌دست‌آمده را با نتايج قبل از افزودن آن‌ها مقايسه نموديم. نتايج اين کار در کنار نتايج قبلي در جدول 4-8 آمده‌اند.

[1] 10-fold cross validation

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه رهيافتي براي نظرکاوي در متون خبري فارسي

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه رهيافتي براي نظرکاوي در متون خبري فارسي

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان 

رهيافتي براي نظرکاوي در متون خبري فارسي

92