پایان نامه ارشد

پایان نامه رشته فناوری اطلاعات : ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان : مطالعه موردی درشرکت پست جمهوری اسلامی ایران

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان : مطالعه موردی درشرکت پست جمهوری اسلامی ایران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

1.1.1.1                ویژگی های مدیریت استراتژیک

 

مدیریت استراتژیک، ویژگیهایی را که مدیریت کلی داراست در بر میگیرد، اما ورای این ویژگیها، در مورد یک سری از خصوصیات که مختص مدیریت استراتژیک است نیز میتوان به طور جداگانه بحث کرد:

 

  • قبل از هر چیز مدیریت استراتژیک یک وظیفه مدیریتی عالی (بلند پایه) است؛ مدیریت استراتژیک چون بطور کامل معطوف و متمرکز بر آینده سازمان بوده و سعی در مشخص کردن راستا و جهت برای آن دارد، از آن جهت وظیفه اصلی مدیران بلند پایه است.
  • معطوف به آینده بوده و به هدفهای بلند مدت سازمان مربوط است؛ به این میاندیشد که در افق

زمانی مشخص شده سازمان چه خواهد شد و برای گرفتن این نتایج چه کارهایی را باید انجام داد.

  • مدیریت استراتژیک سازمان را به صورت یک سیستم بازنگری میکند؛ سازمانها با محیطی که در آن قرار دارند همبستگی داشته و پیوسته در حال تعاملند. در محیط هر تغییری صورت می گیرد سازمان نیز از آن تأثیر خواهد پذیرفت، بدین سبب مدیریت استرتژیک محیط را از نزدیک تعقیب می کند.
  • مدیریت استراتژیک مدیران رده پایین را نیز راهنمایی می کند؛ به عبارت دیگر مدیریت استراتژیک اهداف، تصمیم و فعالیتهایی را که مشخص می کند در داخل سازمان تا پایین ترین سطوح برای هر فرد قطعه شروع حرکت را تعیین می کند.

 

1.1.1.2                تأثیرات مدیریت استراتژیک بر عملکرد سازمان

 

تحقیقات نشان داده است که عملکرد سازمانهایی که به مدیریت استراتژیک می پردازند از سایر سازمانهاموفقترند. دست یابی به یک حلقه ارتباط مناسب بین محیط یک سازمان و استراتژی، ساختار و فرآیندهای آن سازمان، آثار مثبتی بر عملکرد آن سازمان دارد. برای اثربخش و مؤثر بودن، همیشه لازم نیست که مدیریت در قالب فرآیندی رسمی به اجرا درآید. شرکت های کوچک در عمل ممکن است به شکل غیر رسمی و به طور نامرتب برنامهریزی کنند. مدیر عامل و گروهی از مدیران ارشد ممکن است به طور اتفاقی دور هم جمع شوند تا به حل مسائل استراتژیک بپردازند و قدم های بعدی را برنامه ریزی کنند [18].

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان : مطالعه موردی درشرکت پست جمهوری اسلامی ایران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان : مطالعه موردی درشرکت پست جمهوری اسلامی ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان 

ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان : مطالعه موردی درشرکت پست جمهوری اسلامی ایران

92