پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره:ارائه مدلی جهت چابك سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

ارائه مدلی جهت چابك سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف

 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

سند تعریف معماری[33]

 

سند تعریف معماری، نگهدارنده‌ی اقلام قابل تحویل برای مصنوعات محوریِ معماری است که در طی یک پروژه ایجاد می‌شود. سند تعریف معماری، تمام حوزه‌های معماری (کسب‌و‌کار، داده، برنامه‌های کاربردی و فناوری) را شامل می‌شود و همچنین همه وضعیت‌های مرتبط (مبدأ، مراحل میانی و مقصد) را بررسی می‌کند.

این سند، ابتدا در مرحله‌ی B ایجاد می‌شود، با مواد مرتبط با معماری کسب‌و‌کار پُر شده و پس از آن با مواد معماری سیستم‌های اطلاعاتی در مرحله‌ی C و سپس با مواد معماری فناوری در مرحله‌ی D به روز می‌شود.

سند تعریف معماری یک همراه برای توصیف نیازمندی معماری با هدف تکمیل آن است:

 • سندتعریفمعمارینماییکیفیاز راه‌حل فراهم می‌آورد و در صدد است تا قصد و نیت معماران را منعکس کند.
 • تشریح نیازمندی‌های معماری، با بیان معیارهایی قابل سنجش که باید در طول پیاده‌سازی معماری لحاظ گردند، نمایی کمی نسبت به راه‌حل فراهم می‌کند.

به طور معمول، مطالب زیر در یک سند تعریف معماری یافت می‌شود:

 • دامنه
 • اهداف کلی، اهداف جزئی و محدودیت‌ها
 • معماری مبدأ
 • مدل‌هایمعماری(برای هر مرحلهمدل‌سازی می‌شود):
 • مدل‌هایمعماریکسب‌و‌کار
 • مدل‌هایمعماریداده‌ها
 • مدل‌هایمعماری برنامه‌کاربردی
 • مدل‌های معماری فناوری
 • منطقوتوجیهرویکردمعماری
 • نگاشت برمخزن معماری:
 • نگاشت برچشم‌انداز معماری
 • نگاشت برمدل‌های مرجع
 • نگاشت براستانداردها
 • ارزیابیاستفاده مجدد
 • تحلیلشکاف
 • ارزیابی اثرات

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه ارائه مدلی جهت چابك سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه ارائه مدلی جهت چابك سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان 

ارائه مدلی جهت چابك سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف

 

92