پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد کامپیوتر: ارائه یک الگوریتم زمانبندی کارا در شبکه محاسباتی گرید با هدف کاهش زمان اتمام کل و توازن بار

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ارائه یک الگوریتم زمانبندی کارا در شبکه محاسباتی گرید با هدف کاهش زمان اتمام کل و توازن بار

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

3-3-1راهکارهای مبتنی بر جستجوی محلی[1] :

روش های جستجوی محلی برای کاوش فضای راه حل از یک جواب به جواب دیگر می پرند و یک مسیر را در فضای راه حل با این هدف که بتوانند بهترین راه حل را برای مسئله موجود پیدا کنند، ایجاد می­کنند. روش های تپه نوردی[2]، شبیه سازی ذوب[3] و جستجوی ممنوعه[4] از این منطق استفاده می کنند.

در روش تپه نوردی پس از تولید یک نگاشت سعی می­شود با تغییر در نگاشت، راه­حل بهتری بدست آید. درصورتیکه با اعمال تغییر به راه­حل بهتری رسیدیم راه­حل جدید جایگزین قبلی می­شود و در غیر این صورت از راه حل جدید صرف نظر می­شود.

Ritchie و Levin [28] در سال 2003 از این روش بر مبنای الگوریتم حداقل زمان اتمام استفاده کرده­اند.

روش تپه نوردی به دو دلیل مورد توجه قرار گرفته است :

با استفاده از این روش می­توان در زمان کوتاهی یک جواب قابل قبول و با کیفیت مشخص را برای مسئله پیدا کرد

[1]Local Search Based  Approaches

[2]Hill Climbing

[3]Simulated Annealing

[4]Tabu Search

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

ارائه یک الگوریتم زمانبندی کارا در شبکه محاسباتی گرید با هدف کاهش زمان اتمام کل و توازن بار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 ارائه یک الگوریتم زمانبندی کارا در شبکه محاسباتی گرید با هدف کاهش زمان اتمام کل و توازن بار

92