پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد مهندسی فناوری اطلاعات: طراحی وضعیتی امن برای بکار گیری اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

طراحی وضعیتی امن برای بکار گیری اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

سرويس دهندهONS

اكنون تكنولوژي مورد تائيدي است، كه قادرست حجم دادهاي مورد انتظار در سيستم EPCرا مديريت كند و كد EPCرا با اطلاعاتي در مورد محصول از طريق مكانيزم پرس و جو مانندDNS  [1]در اينترنت مطابقت دهد. سرويس دهندهONSآدرس پروتكل اينترنت در سرويس دهندهPMLكه اطلاعات مرتبط باEPCرا ذخيره ميكند، فراهم مينمايد.

با استفاده از اين تكنولوژي زنجيره هاي تامين ديگر محدوديت محيطي ندارند و گردش اطلاعات آنها در آينده ميتواند بصورت اتوماتيك و الزامي در اختيار تمام حلقه هاي زنجيره تامين از سراسر دنيا قرار گيرد. همچنين اين سرويس دهنده ميتواند اينكه دادهها درچه محيط هايي و يا توسط چه قرائت گرهایی هايي مجازند تا چه سطح اطلاعاتي دريافت كنند وچه سطحي را نمي توانند دريافت كنند واطلاعات محدود گيرند، را مديريت كند.

[2]

علاوه بر اينكهEPCقادر است محصول مشخص را تشخيص دهد، اطلاعات مورد استفاده واقعي در يك زبان استاندارد نرم افزاري جديد كهPMLنام دارد، نوشه شده استPML.خود برپايهXML  [3]كه استفاده گستردهاي دارد، استوار است و به عنوان قالب سندي براي تبادل داده در اينترنت طراحي شده استPMLبراي ذخيره اطلاعات مرتبط با يك محصول مانند:

1-اطلاعات مكانيابي

2-اطلاعات كميت(خصوصيات فيزيكي شي از جمله حجم آن، خصوصيات فيزيكي آن، دماي محيط آن)

3- اطلاعات تركيبي

4- تاريخ توليد و انقضا

بكار ميرود.

[1] Domain Naming Service

[2] Physical Markup Language

[3] eXtensible Markup Language

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه طراحی وضعیتی امن برای بکار گیری اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه طراحی وضعیتی امن برای بکار گیری اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان 

طراحی وضعیتی امن برای بکار گیری اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز

92