پایان نامه ارشد مهندسی فناوری اطلاعات: نهان نگاری تصاویر دیجیتال بااستفاده از استخراج ویژگی های محلی درحوزه تبدیل فوریه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

نهان نگاری تصاویر دیجیتال بااستفاده از استخراج ویژگی های محلی درحوزه تبدیل فوریه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

  • استحکام[1]

در بسیاري از برنامه هاي نهان نگاري، انتظار می رود داده هاي نهان نگاري شده قبل از آنکه به گیرنده برسند، در بین راه توسط سایر کاربران پردازش شوند. براي مثال، در پخش تلویزیونی و رادیویی، رسانه نهان نگاري شده باید نسبت به فشرده سازي با اتلاف تبدیل به کار رفته در فرستنده و طرف گیرنده گیرنده ، و برخی از انتقال هاي  افقی و عمودي انعطاف پذیر باشد. علاوه بر این، با توجه به رسانه انتقال نویز هم می تواند به داده اصلی اضافه شود. گاهی اوقات تکنیک هاي فشرده سازي بر روي تصاویر و فیلم ها در محیط وب استفاده می شود، بنابراین اگر علامت نهان نگاري در این فایل ها وجود دارد، باید در برابر فشرده سازي مقاوم باشد. گاهی اوقات، ممکن است بخشی از محتواي چند رسانه اي نیاز باشد، و به این ترتیب بخواهند همان بخش را از تصویر جدا کنند، که در اینصورت نیاز به استحکام در برابر حذف کردن یا یا برداشتن نیز احساس می شود. ممکن است بعدا این تصاویر چاپ و توزیع شوند. ممکن است در این مورد، اعمال برخی نویز و اصلاح هندسی بر روي تصویر رخ دهد. نسخه هاي کپی توزیع شده در پخش رادیویی و تلویزیونی داراي نهان نگاري هاي مختلفی می باشند. ممکن است فردي بوسیله متوسط نسخه هاي کپی، نسخه کپی موجود را براي فراهم کردن کپی نهان نگاري نشده استفاده کند، که به نام “حمله تبانی” نامگذاري می شود. علامت نهان نگاري قوي باید پس از حملات ممکن، ثابت و قابل تشخیص باقی بماند. بهر حال، این مطلب که علامت نهان نگاري در برابر تمامی حملات ممکن بدون تغییر باقی بماند غیر ممکن است و این فرضیه تا حدودي غیر ضروري و افراطی است. معیار نیرومندي براي کاربرد خاص مورد استفاده قرار می گیرد. از سوي دیگر، مفهوم نهان نگاري شکننده با معیارهاي نیرومندي چالش ایجاد می کند. در این نوع از کاربردها، پس از هر حمله اعمال شده، باید بتوان علامت نهان نگاري را تغییر داد و یا از بین برد. در بسیاري از موارد کاربردي،  تغییرات و پردازش بر روي سیگنال نهان نگاري بین زمان تعبیه کردن سیگنال و زمان تشخیص آن در مقصد، غیر قابل پیش بینی است،

[1] Robustness

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه نهان نگاری تصاویر دیجیتال بااستفاده از استخراج ویژگی های محلی درحوزه تبدیل فوریه

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه نهان نگاری تصاویر دیجیتال بااستفاده از استخراج ویژگی های محلی درحوزه تبدیل فوریه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان 

نهان نگاری تصاویر دیجیتال بااستفاده از استخراج ویژگی های محلی درحوزه تبدیل فوریه

background