پایان نامه ارشد مهندسی فناوری اطلاعات: بهینه سازی خرید دارو با استفاده از داده¬کاوی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

بهینه سازی خرید دارو با استفاده از داده­کاوی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

1-1-1- تبدیل داده­ها

گاهی برای خلاصه سازی یا بکارگیری روش های تحلیل داده ها، لازم است به یکی از روش های زیر، داده ها به شکلی مناسب تبدیل شوند:

الف- هموارسازی : برای حذف افت و خیز شدید در داده ها از تکنیک های هموارسازی مانند خوشه بندی و رگرسیون استفاده می شود.

ب-انبوهش: نوعی خالصه سازی است که با عملیات جبری بر روی برخی مقادیر و به دست آوردن مقادیر کلی تر اجرا می شوند. به عنوان مثال مقادیر فروش روزانه می توانند به صورت مقادیر ماهانه یا سالانه انباشته شوند.

ج- تعمیم داده ها :با استفاده از سلسله مراتب مفاهیم، داده های ابتدایی یا سطح پایین مانند سن بوسیله مفاهیم سطح بالاتر مانند جوان، میانسال و کهنسال جایگزین می شوند.

د- نرمال سازی داده ها :داده ها به یک نحوی مقیاس بندی می شوند که در داخل یک محدوده مشخص و کوچک قرار گیرند.

1-1-2- تلخیص داده ها

برای کاهش داده­ها از تکنیک هایی مانند کاهش بعد، فشرده سازی و مجزاسازی داده استفاده می شود .

1-2- وظایف داده کاوی

داده کاوی با همه عظمت و بزرگی خود که امروزه در تمامی موضوعات جهان ورود پیدا کرده است شامل شش عمل و وظیفه مهم است که میتوان بسیاری از مسائل محیط اطراف خود را در قالب یکی از این شش عمل و وظیفه زیر گنجاند [5] :

  • دسته بندی
  • تخمین
  • پیش بینی
  • گروه بندی شباهت
  • خوشه بندی
  • توصیف و نمایه سازی

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه بهینه سازی خرید دارو با استفاده از داده¬کاوی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه بهینه سازی خرید دارو با استفاده از داده¬کاوی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان 

بهینه سازی خرید دارو با استفاده از داده­کاوی