پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات: حل مسئله زمانبندی سیستم باز با الگوریتم ژنتیک چند جمعیتی با در نظر گرفتن نگهداری ماشین

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  

حل مسئله زمانبندی سیستم باز با الگوریتم ژنتیک چند جمعیتی با در نظر گرفتن نگهداری ماشین

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

1-1-1 ترکیب ماشین ها (محیط های کار)

مدل های زمانبندی معمولا از طریق ترکیب ماشین ها، محدودیت ها و توابع هدف مشخص می شوند. پارامترهای متعددی در تعریف مسائل زمانبندی و طبقه بندی آن ها مطرح هستند. از این رو لازم است که ابتدا پارامترهایی را که به نوعی در طبقه بندی مسائل دخیل هستند، مشخص نماییم. در ذیل فهرستی از این پارامترها گرد آوری شده اند.

تابع هدف (مانند حداقل کردن زمان اتمام کل کارها[1]، حداقل کردن حداکثر زمان دیرکردها)

زمان های آماده سازی (وابسته یا مستقل از توالی عملیات)

افق برنامه ریزی (کوتاه مدت – بلند مدت – میان مدت )

تعداد مراحل تولید (یک مرحله ای – چند مرحله ای)

روش تولید(سری – مونتاژ -کلی)

محدودیت ظرفیت یا منابع (محدود- نامحدود)

تعداد و شرح تقاضای هر یک از محصولات

نرخ تقاضا (یکنواخت – پویا و احتمالی)

کمبود موجودی (قابل جبران، غیر قابل جبران)

هزینه نگهداری و متغیر تولید

متغیر تصمیم گیری (تعیین زمان شروع عملیات)

مسائل زمانبندی را به کمک سه پارامتر α | β | γ دسته بندی می کنند . پارامتر α نشان دهنده محیط های کار و یا ترکیب ماشین ها است. پارامتر β  بیان کننده محدودیت های مربوط به کارهاست و پارامتر  γ نشان دهنده معیارهای بهینگی و اهداف مساله می باشد. در جدول ذیل برخی از محیط های کار در مسائل زمانبندی به ازای پارامتر α نشان داده شده است.

[1] Makespan

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 حل مسئله زمانبندی سیستم باز با الگوریتم ژنتیک چند جمعیتی با در نظر گرفتن نگهداری ماشین

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر  

حل مسئله زمانبندی سیستم باز با الگوریتم ژنتیک چند جمعیتی با در نظر گرفتن نگهداری ماشین

92