پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات: ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

4چگونه سرويس ها طراحي مي شوند.

اصول سرويس گرايي مسائل مرتبط بامواردزيرراتحت پوشش قرارمي دهد(اين اصول درادامه معرفي خواهند شد).

الف-  چگونه سرويس هاطراحي ميشوند؟

ب-  ارتباط بين سرويسهاچگونه بايدتعريف شود؟ (شامل تعيين چگونگي تبادل پيامها ياهمان الگوي تبادل پيام MEP)

پ- چگونه بايد پيامهاراطراحي كرد؟

ت–چگونه توصيف سرويس ها طراحي مي شوند؟

 

2-6-5 توصيفات سرويسها

هرسرويسي كه مي خواهد نقش دريافت كننده پيام را داشته باشد بايد توصيف سرويس را به همراه داشته باشد. هرتوصيف پيام نقطه اتصالي ازفراهم كننده سرويس رادراختيارقرارمي دهد و داراي تعريفي رسمي از واسط اين نقطه اتصال است (تا درخواست كنندگان بتوانند ازساختار پيامي كه مي بايست براي دريافت خدمات به سرويس دهنده ارسال كنند،آگاه شوند) وهمچنين محل سرويس را (كه براي استفاده كنندگان شفاف خواهد بود) معین می کنند.

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا

92