پایان نامه ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات: طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی -مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی -مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

مدل P3I3 ( مدل ارزيابي هدايت و رهبري الكترونيك ادارات / وزارتخانه هاي دولتي)

گروه تكنولوژي الكترونيك IMRB  مدلی اي را براي ارزيابي سطح هدايت و رهبري الكترونيك ادارات و وزارت خانه هاي دولتي ارائه داد. اين نمونه بعد از مطالعه مدل هاي بين المللي آمادگي الكترونيك و تحليل مطالعات انجام شده در زمينه هدايت و رهبري الكترونيك ارائه شد. اين مدل در هند پياده سازي شده است(eTechnology  Group, 2003).

نمونه P3I3 سطح كلي آمادگي الكترونيك ادارات و وزارت خانه هاي دولتي را ارزيابي مي كند. اين مدل هم چنين عوامل گوناگون تأثير گذار بر آن را اندازه گيري مي كند. بر طبق مدل معيار هاي گوناگوني، به عنوان عواملي كه روي آمادگي الكترونيك تأثیر مي گذارند، مورد ارزيابي قرار مي گيرند.

در اين مدل عوامل گوناگوني كه تعيين كننده مقياس كلي آمادگي الكترونيك مي باشد، تعريف شده و وزن هايي به آن ها اختصاص داده مي شود. وزن هاي اختصاصي الزاماً ميزان اثر معيار بر روي  آمادگي الكترونيك كلي را تعريف مي كند(eTechnology  Group, 2003).

به منظور رسیدن به این هدف، تحلیل های رگرسیون چندگانه انجام شده تا یک متغیر وابسته ( آمادگی هدایت و رهبری الکترونیک یا ممکن است متغیر دیگری باشد) را معین سازد و سپس اثر متغیر های دیگر را اندازه گیری کند. این پروسه همبستگی معادلات خطی را تخمین می زند که در برگیرنده یک مجموعه از متغیر های مستقل می باشد که به بهترین نحو ارزش متغیر وابسته را پیشگویی می کند.

بر طبق مدل كارايي استفاده از فناوري اطلاعات توسط هر اداره و وزارت خانه دولتي بستگي به6 معيار زير دارد:

  1. آمادگي فناوري اطلاعات
  2. سياست فن آوري اطلاعات
  3. نيروي انساني
  4. زير ساخت فن آوري اطلاعات
  5. فرآيند
  6. فوايد فن آوري اطلاعات

6 معیار بالا به صورت خیلی نزدیک متقابلاً بر یکدیگر اثر می گذارند تا آمادگی الکترونیکی در اداره و وزارتخانه دولتی ایجاد شود. 

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی -مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی -مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی -مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

background