پایان نامه ارشد

نهان نگاری تصاویر دیجیتال بااستفاده از استخراج ویژگی های محلی درحوزه تبدیل فوریه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

نهان نگاری تصاویر دیجیتال بااستفاده از استخراج ویژگی های محلی درحوزه تبدیل فوریه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

چکیده:

گسترش روز افزون فناوري دیجیتال و استفاده از آن، انسانها را به سوي جهان دیجیتال و ارتباطات از طریق داده هاي دیجیتالی سوق داده است. سهولت دسترسی به منابع دیجیتال و امکان توزیع و کپی برداري غیر مجاز آن یک چالش مهم در حفاظت ازحق مالکیت داده هاي دیجیتالی بوجود آورده است. نهان نگاري دیجیتالی بعنوان یک راه حل براي این مسئله مطرح می شود.نهان نگاري دیجیتالی یعنی قرار دادن یک سیگنال نامحسوس در بین داده هاي رسانه میزبان، بطوریکه هیچ گونه تغییر در دادههاي اصلی نداشته باشد ولی در صورت نیاز بتوان آنرا استخراج کرده و بعنوان ادعا براي مالکیت اثر دیجیتالی استفاده نمود. دراین طرح یک الگوریتم ترکیبی براي نهان نگاري غیر قابل مشاهده تصاویر دیجیتال در حوزه تبدیل فوریه گسسته واستفاده از الگوریتم SIFT  ارائه شده است این الگوریتم از اعداد تصادفی در تصویر نهان نگاري استفاده می کند.. روش پیشنهادي نا بینا می باشد، یعنی براي تشخیص وجود تصویر واترمارک نگاري به اطلاعات تصویر میزبان اصلی نیاز ندارد و فقط به تصویر  واتر مارک اصلی احتیاج دارد .براي بررسی و ارزیابی روش پیشنهادي، پارامترهاي PSNR و میانگین مربع خطا ها و ضریب همبستگی مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی تحلیلی نشان می دهدکه الگوریتم پیشنهادی در برابر حملات رایج  و حملات هندسی در مقایسه توانمند ومقاوم است.

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه نهان نگاری تصاویر دیجیتال بااستفاده از استخراج ویژگی های محلی درحوزه تبدیل فوریه

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه نهان نگاری تصاویر دیجیتال بااستفاده از استخراج ویژگی های محلی درحوزه تبدیل فوریه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان 

نهان نگاری تصاویر دیجیتال بااستفاده از استخراج ویژگی های محلی درحوزه تبدیل فوریه

92