نهان نگاری تصاویر دیجیتال بااستفاده از استخراج ویژگی های محلی درحوزه تبدیل فوریه-پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

نهان نگاری تصاویر دیجیتال بااستفاده از استخراج ویژگی های محلی درحوزه تبدیل فوریه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

محتوای فرکانسی سیگنال : ایده اصلی در تحلیل فوریه در مورد هر سیگنالی که تابع زمان ، فضا و هر متغییر دیگری می باشد ممکن است بصورت ترکیب خطی از  توابع هارونیک که دارای پریودها و فرکانسهای مختلفی هستند بیان شود(بطور مثال سینوس و کسینوس). که فضای فرکانسی  اجزا سیگنال نامیده می شود. ارائه تبدیل فوریه یک جایگزین کامل است:در نمایش فوریه یک سیگنال بصورت  ترکیبی از توابع هارمونیک[1] با فرکانسهای مختلف ، وزنهای اختصاص داده شده طیف فوریه را تشکیل می دهد.این طیف تا بینهایت ادامه دارد و هر سیگنالی  را می توان با دقت دلخواه باز سازی نمود. بنابراین طیف فوریه  یک جایگزین کامل و معتبر برای سیگنال می باشد.رابطه بین هارمونیک های سیگنال خروجی به هارمونیکهای سیگنال ورودی: در فضای فرکانسی ، سیگنال بصورت ترکیبی از سیگنال های هارمونیک در نظر گرفته می شود. پردازش سیگنال در فضای فرکانسی ( انالیز و تبدیلات سیگنال ) علاقمند به کار بر روی محتوی هارمونیکی سیگنال دارد که چگونه این اجزا تقویت ،حذف و حفظ شوند.این سه مفهوم در (شکل2-6) خلاصه شده است.

بسط سری فوریه و تبدیل فوریه هدف اولیه مشابهی دارند :مفهوما بسط سری فوریه و تبدیل فوریه یک کار مشابع را انجام می را دهند.تفاوت اینست که سری فوریه سیگنال پریودیک به تابع هارمونیک فرکانسهای گسسته تبدیل می کند وتبدیل فوریه یک تابع غیر پریودیک را به یک تابه هارمونیک با فرکانس پیوسته تبدیل می کند.ریاضیات متفاوت است اما هدف یکسان است[22].

[1] Harmonic

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه نهان نگاری تصاویر دیجیتال بااستفاده از استخراج ویژگی های محلی درحوزه تبدیل فوریه

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه نهان نگاری تصاویر دیجیتال بااستفاده از استخراج ویژگی های محلی درحوزه تبدیل فوریه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان 

نهان نگاری تصاویر دیجیتال بااستفاده از استخراج ویژگی های محلی درحوزه تبدیل فوریه