پایان نامه ارشد

نهان نگاری تصاویر دیجیتال بااستفاده از استخراج ویژگی های محلی درحوزه تبدیل فوریه-پایان نامه ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

نهان نگاری تصاویر دیجیتال بااستفاده از استخراج ویژگی های محلی درحوزه تبدیل فوریه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

  • حملات حذف

این حملات سعی دارند تا علامت نهان نگاري را از اثر مرتبط با آن تضعیف و یا به طور کامل حذف کنند، بطوریکه اثر اصلی پس از حمله هنوز هم قابل استفاده باشد که این امر بی فایده هم نیست. بعضی از حملات  تا آنجا که ممکن است به کیفیت علامت نهان نگاري آسیب می رسانند و این در حالی است که کیفیت داده ي مورد حمله قرار گرفته به اندازه کافی خوب می باشد. فشرده سازي با اتلاف یکی از همین حملات است. در بعضی دیگر از حملات ، حمله را با پیش بینی علامت واترمارک  انجام می پذیرد. این حمله ممکن است با تفریق نسخه متوسط فیلتر شده از خود تصویر واترمارک شده انجام بشود. سپس علامت نهان نگاري پیش بینی شده از تصویر نهان نگاري برداشته می شود، نسخه متوسط فیلتر شده از داده ي واترمارک شده تولید می گردد. نوع دیگر حمله زمانی براي حمله کننده امکان پذیر است که تعداد زیادي از کپی یک مجموعه داده موجود باشند، و هر کدام با یک علامت نهان نگاري متفاوت امضا شده باشند. در این مورد، زمانی یک حمله می تواند موفق باشد که متوسط تمام نسخه ها بدست آورد و یا تنها بخش کوچک از هر یک از نسخه هاي مختلف در نظر گرفته بگیرد.

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه نهان نگاری تصاویر دیجیتال بااستفاده از استخراج ویژگی های محلی درحوزه تبدیل فوریه

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه نهان نگاری تصاویر دیجیتال بااستفاده از استخراج ویژگی های محلی درحوزه تبدیل فوریه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان 

نهان نگاری تصاویر دیجیتال بااستفاده از استخراج ویژگی های محلی درحوزه تبدیل فوریه

92