پایان نامه ارشد

مدلی کارا برای ساخت پیکره متنی موازی از روی پیکره متنی تطبیقی-دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مدلی کارا برای ساخت پیکره متنی موازی از روی پیکره متنی تطبیقی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  • طبقه‌بند آنتروپی بیشینه[1]

اصل آنتروپی بیشینه بیان می‌کند که با محدودیت‌های داده شده، توزیع احتمالاتی که بیشترین آنتروپی (بی نظمی) را دارد، حالت جاری دانش را بهتر می‌تواند نمایش دهد. مدل‌های آنتروپی بیشینه‌ای که بر پایه این اصل هستند، به طور وسیعی در پردازش زبان‌های طبیعی به کار گرفته می‌شوند از جمله در تگ گذاری، تجزیه جمله و تشخیص موجودیت اسمی [47]. تقی پور و همکاران در [48] برای فیلتر کردن جفت جمله‌های نویزی از پیکره موازی، از چهار طبقه‌بند استفاده کردند، و با ارزیابی آن چهار مدل نشان دادند که طبقه‌بند آنتروپی بیشینه از دیگر الگوریتم‌های طبقه‌بند بهتر عمل می‌کند. ما در اینجا از طبقه‌بند آنتروپی بیشینه برای طبقه‌بندی کردن جفت جمله‌ها به دو دسته «جفت جمله موازی» و یا «جفت جمله غیر موازی» استفاده می‌کنیم.

در مدل آنتروپی بیشینه بوسیله تعریف مجموعه‌ای از توابع ویژگی، محدودیت‌هایی بر مدل داده‌ها اِعمال می‌شود. این توابع ویژگی، خصوصیاتی از داده‌ها را نشان می‌دهند که برای مدل سازی مفیدند. به طور مثال نرخ کلمات مشترک برای جفت جمله sp می‌تواند شاخص خوبی برای نشان دادن موازی بودن یا نبودن آن دو جمله باشد. بنابراین در اینجا تابع ویژگی f(sp) را داریم که مقدار آن برابر است با نرخ کلمات مشترک جفت جمله sp. اصل آنتروپی بیشینه می‌گوید شکل بهینه پارامتریک مدل داده‌ها، با توجه به محدودیت‌های داده شده بوسیله توابع ویژگی عبارت است از ترکیب خطی لگاریتمی این توابع ویژگی. از اینرو برای مسئله طبقه‌بندی ما داریم:

[1] Maximum Entropy Classifier

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

مدلی کارا برای ساخت پیکره متنی موازی از روی پیکره متنی تطبیقی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 مدلی کارا برای ساخت پیکره متنی موازی از روی پیکره متنی تطبیقی

92