پایان نامه ارشد

غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی-پایان نامه رشته کامپیوتر

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی  مبتنی بر وب معنایی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

داده های پیوندی

2-7-1- تعریف داده های پیوندی[Ber09]:

همانگونه که می دانیم در سالهای اخیر وب از فضای اطلاعات کلی اسناد به یک فضای داده، کامل گردیده است، این تعامل مجموعه ای از  بهترین اقدامات برای انتشار و ارتباط داده های ساختاری وب است که آن را داده های پیوندی می نامند، این داده ها به سادگی به کمک وب انواع پیوندها را بین داده ها از منابع متفاوت ایجاد می کند و قابل خواندن توسط دستگاه است، مفهوم آن به وضوح تعریف شده و با دیگر مجموعه داده های خارجی مرتبط است و مجموعه داده های خارجی را شکل می دهد. تطابق داده های پیوندی و بهترین اقدامات آن که وب به داده های پیوندی از حوزه های متفاوت بدست آورده مثل افراد، شرکتها و کتابها و انتشارات علمی و فیلم و موسیقی و تلویزیون و برنامه های رادیویی و ژن و پروتئین و درد و آزمایشات بالینی و داه های علمی و آماری و بررسی ها، شبکه داده انواع جدید کاربردها را ممکن می کند. به منظور بهره برداری از داده های پیوندی جستجو گرهای این داده ها به کاربران اجازه می دهند جستجو را در یک منبع داه شروع کرده و منابع مرتبط با آن موضوع را جهت یابی کنند

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی  مبتنی بر وب معنایی

92