طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی -مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح-دانلود پایان نامه ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی -مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

مقدمه

بکار گیری روش علمی در تحقیق تنها راه دستیابی به دستاورد های قابل قبول و علمی است لذا برای انجام یک پژوهش معتبر به روش شناسی نیاز است بعضی روش شناسی را موضوعی نظری می دانند که با منطق و فلسفه پیوسته است و بعضی دیگر روش شناسی را از فلسفه جدا دانسته و آن را یک رشته علمی می دانند بررسی و تحلیل نقادانه، شیوه های خاص شناخت و نظریه در حوزه های علمی وظیفه خاصی از فلسفه علم است که روش شناسی نامیده می شود. دستیابی به هدف های پژوهش زمانی حاصل می شود که جستجوی شناخت با روش شناسی درست انجام پذیرد. روش شناشی، پژوهش را منظم و منطقی و اصولی کرده و جستجوی علمی را نیز راه وری می کند(خاکی، 1391 :73 ).

منظور از “فرآیند” با معنای متداول “روش” است، فرآیند تحقیق اشاره به مجموعه گام ها و مرحله هایی دارد که پژوهشگر برای رسیدن به پاسخ و راه حل باید یکی پس از دیگری آنها را بردارد تا  به پاسخ یا راه حل دست یابد. روش معادل فارسی برای واژه (Method) است. روش از واژه یونانی متا یعنی «در طول» و به معنی (معین کردن گام هایی برای رسیدن به هدفی) برگرفته شده است. ماهیت این گام ها و ویژگی آنها بستگی به هدف مطلوب دارد. اگر هدف از علم ،تسلط بر طبیعت یا کشف حقیقت اجتماعی باشد، روش آن فرق دارد(خاکی، 204:1391).

پژوهش به دلیل بکار گیری روش درست (نه موضوع پژوهش )، اعتبار می یابد، خیلی از پژوهش ها به دلیل به کار گیری روش های نامناسب علی رغم موضوع های خوب و جذاب از اعتبار برخوردار نیستند(خاکی، 150:1391).

روش این پژوهش در شناسايي و تحليل شاخص‌ها و مدل‌هاي ارزيابي آمادگي الكترونيكي رويكرد تركيبي(كمي _ كيفي) بوده، 

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی -مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی -مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی -مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح