شناسایی و الویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی سیستم‌های هوش تجاری با روش TOPSIS -مطالعه موردی شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی-پایان نامه ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 شناسایی و الویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی سیستم‌های هوش تجاری با روش TOPSIS -مطالعه موردی  شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی-

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

1-1.           محدوده تحقیق

این تحقیق شامل گام‌های زیر است:

 1. مرور ادبیات و تعیین عوامل‌حیاتی‌موفقیت اولیه
 2. پالایش عوامل‌حیاتی‌موفقیت اولیه و حذف عوامل‌حیاتی‌موفقیت کم اهمیت یا فاقد موضوعیت در پایان نامه
 3. استخراج عوامل‌حیاتی‌موفقیت از طریق بررسی پروژه‌های هوش تجاری انجام شده در کشور؛که با نظر خبرگان در زمینه هوش تجاری نهایی خواهد شد.
 4. تهیه پرسش نامه برای نظرسنجی از خبرگان
 5. جمع آوری نظر خبرگان
 6. بررسی پایایی پرسش نامه
 7. رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت با روش تاپسیس

جامعه آماری سازمان‌های کوچک و متوسط (کارگزارهای بورس اوراق بهادار تهران) می‌باشد که برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده خواهد گردید..

1-2.           ساختار پایان نامه

 • فصل اول به مقدمه و تعریف مساله و محدوده پایان نامه اختصاص یافته است.
 • فصل دوم به ادبیات موضوع تحقیق پرداخته و مفاهیم اولیه و مورد نیاز در حیطه موضوع پایان نامه بیان خواهد شد.
 • فصل سوم عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی سیستم های هوش تجاری کشف و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 • فصل چهارم در این فصل مهم‌ترین عوامل حیاتی موفقیت با روش تاپسیس رتبه بندی شده و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت
 • فصل پنجم و آخرین فصل به جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات انجام شده پرداخته و فرصت‌های مطالعات آینده معرفی خواهد شد.

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه شناسایی و الویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی سیستم‌های هوش تجاری با روش TOPSIS -مطالعه موردی شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی-

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه شناسایی و الویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی سیستم‌های هوش تجاری با روش TOPSIS -مطالعه موردی شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی-

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان شناسایی و الویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی سیستم‌های هوش تجاری با روش TOPSIS -مطالعه موردی  شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی-