پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه فناوری اطلاعات: ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان : مطالعه موردی درشرکت پست جمهوری اسلامی ایران

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان : مطالعه موردی درشرکت پست جمهوری اسلامی ایران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

1.1.1.1                ديدگاه فرآيندهاي داخلي

 

سازمان ها اغلب برای کنترل و بهبود فرآیندهای خود ، بر فرآیندهای درون سازمان متمرکز می شوند. اما برای کنترل جامع فرآیند ، توجه به کل زنجیره فرآیند و ارزیابی آن با توجه به دورنماها، دیدگاهها و نیازمندیهای مشتریان و صاحبان فرایند ضرورت دارد بررسی فرایندها به همراه ارتباط روشن فرایندها با مشتریان ، ارتباط نزدیکی با محتوای سیستم های مدیریت کیفیت دارد .

در شکل فرایند داخلی کارت امتیاز، فرایند های کلیدی درجایی که سازمانها باید برتری داشته باشند، شناسایی می شود تا بتوانند افزایش ارزش را برای مشتریان ادامه دهند. در این شکل فرایندهای کلیدی شناسایی شده و بهترین مقیاسهای ممکن برای پیشرفت سازمان دنبال می شود. به منظوررضایت مشتریان ، ممکن است فرایندهای داخلی جدید بیشتر از تلاشهای متمرکز بر افزایش بهبود فعالیتهای موجود شناسایی شوند.

 

1.1.1.2                ديدگاه يادگيري و رشد کارکنان

 

اگر می خواهید به نتایج عالی برای فرایند داخلی ، مشتریان وذینفعان مالی برسید، افرادی که منافع را ایجادمی کنند کجا هستند ؟ مقیاسها در شکل یادگیری ورشد در ارزیابی متوازن در واقع ” سه شکل دیگر را توانمندتر می سازد. در اصل ارزیابی متوازن براین اساس ایجاد شد. زمانی که مقیاسها و نو آوریها برای شکلهای مشتری و فرایند داخلی شناسایی می شوند ، با اطمینان می توان شکاف بین زیر بنای جاری سازمانی از مهارتهای کارکنان ، سیستم اطلاعات وفرهنگ سازمانی وسطح ضروری رسیدن به نتایج مورد انتظار را مشاهده کرد. طراحی مقیاسها در این شکل کمک می کند تا این شکاف بسته شود وعملکرد مورد انتظار برای آینده دنبال شود. نظیر سایر کارتهای امتیاز متوازن انتظار می رود تا یک ترکیبی از نتایج مرکزی) مقیاسها گذشته نگر( و محرکهای عملکرد )مقیاسهای آینده نگر( در شکل رشد ویادگیری ارائه شوند.

دانش مدیریت دریافته است که تمرکز انحصاری بر روی اهداف مالی کوتاه مدت ، کم و بیش بر ارتقاء توان بالقوه کارکنان ، سیستم های اطلاعاتی و توسعه سازمان اثر می گذارد . بنابراین هدف گذاری برای کارکنان ، سیستم و توسعه فرایندهای سازمان امکان پذیر می باشد.

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان : مطالعه موردی درشرکت پست جمهوری اسلامی ایران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان : مطالعه موردی درشرکت پست جمهوری اسلامی ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان 

ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان : مطالعه موردی درشرکت پست جمهوری اسلامی ایران

92