دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

بهینه سازی خرید دارو با استفاده از داده­کاوی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

1-1- سیستم های اطلاعات بیمارستان

امروزه اطلاعات به عنوان يكي از مهمترين منابع قدرت در جهان مطرح مي باشد. برتري جهان پيشرفته بر جهان عقب نگه داشته شده، بيش ازآنكه اقتصادي، نظامي و يا فرهنگي و سياسي باشد اطلاعاتي است، به بيان ديگر اولين وجه تمايز كشورهاي توسعه نيافته و حتي كشورهاي در حال توسعه، در ميزان توليد، سازماندهي، و كاربرد اطلاعات است. از طرفي اطلاعات کليد جامعه مردمي است، و انتشار و استفاده از آن يک شاخص اجتماعي به شمار مي رود و رشد اين شاخص به معناي ارتقاي ملي خواهد بود. اطلاعات به طورمحسوسي بر بينش و رفتار ما اثر مي گذارد.

همچنين آمار و اطلاعات يکي از منابع با ارزش و اصلي مديران يک سازمان است. همانطور که منابع انساني، مواد اوليه، و منابع مالي درروند توليد داراي نقش و ارزش خاصي هستند، لکن در عصر اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات داراي ارزش ويژه اي است. بطوركلي، اطلاعات جريان حياتي و اساس فرايند تصميم گيري و برنامه ريزي مي باشد.بنابراين، در مديريت نياز به يك سيستم اطلاعاتي جامع مي باشيم [23].

توانايي يک سازمان در انجام موثر وظايفش به کيفيت تصميم هايي که در سازمان اتخاذ مي گردد بستگي دارد و کيفيت تصميم ها تابع کيفيت اطلاعاتي است که بر اساس آن تصميم گيري بعمل مي­آيد. انبوهي از آمار و اطالعات در حوزه های مختلف و بويژه علوم پزشکی و بهداشتی وجود دارد که بدون بكارگيري فناوري نوين اطلاعات قادر به گردآوري صحيح و تحليل آنها نيستيم. فناوري اطلاعات در سالهاي اخير به واسطه رشد و گسترش روز افزون و بكارگيري امكانات رايانه­اي و انتقال داده­ها و ايجاد شبكه هاي جهان گستر مانند اينترنت، بواسطه اطلاعات ارزشمند و خدمات متنوع، محيط­هاي تبادل اطلاعات را به شدت دچارتغيير كرده است [24].

با توجه به اينكه، فناوري و ابزارهاي الکترونيک و رايانه­اي در دهه گذشته پديده انفجار اطلاعات را موجب شدند، لذا بايستي سيستم هايي را برپا کرد که بتواند اطلاعات را توليد و آنها را مديريت کنند. در اين رابطه كاربردهاي نظام اطلاع رساني در بخش بهداشت و درمان نيز فزوني چشمگيري يافته و بايد تحت عنوان سيستم هاي پشتيباني در تصميم گيري، مديريت را در نظام عرضه خدمات بهداشتي درماني تقويت وحمايت نمايند. ضرورت استفاده از اطلاعات بهداشتي و درماني و نتايج تحقيقات انجام شده در اين زمينه، براي تأمين مقاصد آموزشي، پژوهشی و توسعه علوم پزشكي و پيراپزشكي، بهبود كيفيت درمان، بهينه سازي روشهاي مديريتي مراكز بهداشت و درمان، كاهش هزينه هاي مراكز، وغيره، بعنوان اساسي ترين دلايل جمع آوري اطلاعات در مراكز بهداشتی درمانی محسوب می شود [25].

در عصر تكنولوژي اطلاعات و اطلاع رساني، اطلاعات نيروي حياتي ارائه مراقبت بهداشتي و درماني است. در بخش بهداشت و درمان استفاده ازسيستم هاي اطلاعاتي كارآمد براي تحقق اهداف كارآيي، اثربخشي وكيفيت خدمات و نيز رضايتمندي مراجعين ضرورتي انكارناپذير به شمارمي رود  .[26]پزشكان، پرستاران و ساير مراقبين بهداشتي براي درمان يك بيمار به اطلاعات پزشكي نياز دارند. اين اطلاعات در کتاب ها، مقالات مجلات،گزارش نتايج تحقيقات و همچنين نتايج آزمايشات و اقدامات درمانی انجام گرفته برای بيماران که در پرونده پزشکی بيماران وجود دارد، نهفته است. در سازمان هاي بهداشتي و درماني به دليل نقشي که در تعيين وارتقاي سطح سلامت جامعه بشري دارند, آزمون و خطا کاري بس اشتباه و غيرقابل جبران است. بنابراين مديريت بر پايه اطلاعات صحيح، دقيق، و به موقع و برخورداري از يک نظام مديريت اطلاعات اهميتي خاص دارد [27].

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه بهینه سازی خرید دارو با استفاده از داده¬کاوی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه بهینه سازی خرید دارو با استفاده از داده¬کاوی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان 

بهینه سازی خرید دارو با استفاده از داده­کاوی

background