پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد کامپیوتر: جستجوی الگوهای نوظهور با ویژگی های جریانی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 جستجوی الگوهای نوظهور با ویژگی های جریانی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  • روش های مبتنی بر قانون[1]

هدف از کلاسه بندی قوانین استخراجی، استخراج کردن مجموعه کوچکی از قوانین است تا یک کلاسه بند دقیق ساخته شود. الگوریتم های استخراج قانون مانند Apriori [61] و FPgrowth [15، 16] بکار گرفته می شوند تا مجموعه کاملی از الگوها استخراج شوند. سپس مجموعه کوچکی از قوانین با کیفیت بالا انتخاب می شوند که برای کلاسه بندی بکار می روند. الگوریتم های شناخته شده برای کلاسه بند های انجمنی[2] شامل CBA، CMAR و CPAR می شوند که جزئیات این الگوریتم ها در ادامه بیان خواهند شد.

 

  • روش  Classification Based on Association (CBA) [27]

روش CBA در دو فاز اجرا می شود: تولید کننده قانون[3] و سازنده کلاسه بند[4]. تولید کننده قانون، الگوریتم Appriori را بکار می گیرد تا همه قوانینی با حداقل آستانه[5] فراوانی نسبی[6] و درجه اطمینان[7] را استخراج کند. برای کلاسه بندی کردن یک نمونه تست، سازنده کلاسه بند، قوانین را بر اساس مقادیر فراوانی نسبی و درجه اطمینانشان مرتب می کند. سپس، سازنده کلاس، اولین قانون را بعنوان بهترین قانون انتخاب می کند تا بر چسب کلاس را به نمونه تست اختصاص دهد. بدلیل اینکه CBA کلاسه بندی را بر اساس فقط یک قانون برای یک نمونه تست انجام می دهد، ممکن است باعث بروز مشکل بیش یادگیر[8] شود.

 

[1] Rule-based method

[2] Associative classifiers

[3] Rule generator

[4] Classifier builder

[5] Threshold

[6] Support

[7] Confidence

[8] Overfit

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

جستجوی الگوهای نوظهور با ویژگی های جریانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 جستجوی الگوهای نوظهور با ویژگی های جریانی

92