پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات: رهيافتي براي نظرکاوي در متون خبري فارسي

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

رهيافتي براي نظرکاوي در متون خبري فارسي

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

فهرست مطالب

فصل1 مقدمه…………………………………………………………………………………….. 1

1-1. مقدمه و ضرورت تحقيق …………………………………………………………………………………….2

1-2. اهداف تحقيق ………………………………………………………………………………………………..5

فصل2 پيشينه‌ي تحقيق…………………………………………………………………….. 7

2-1. مقدمه……………………………………………………………………………………. 8

2-2. چالش‌ها و کار‌های مرتبط با حوزه‌ي کاوش در نظرات …………………………………………………..8

2-2-1. شناسايي شخص صاحب نظر………………………………………………….. 8

2-2-2. تشخيص هدف نظر اظهار‌شده………………………………………………. 9

2-2-3. درجه‌بندي نظر………………………………………………………………….. 9

2-2-4. جستجو و يافتن متون هدف…………………………………………….. 10

2-2-4-1. تشخيص موضوع……………………………………………………………. 10

2-2-4-2. تشخيص زبان……………………………………………………………… 10

2-2-4-3. تشخيص وجود نظر……………………………………………………… 11

2-2-5. سطح مطالعه‌ي گرايش احساس………………………………………….. 11

2-2-6. منابع لغوي…………………………………………………………………….. 11

2-2-7. مشخصه‌هاي استفاده‌شده در مطالعات قبلي…………………… 12

2-2-8. خلاصه‌سازي………………………………………………………………………… 12

2-2-9. وزن‌دهي…………………………………………………………………………….. 12

2-2-10. شناسايي نظرات نامطلوب…………………………………………….. 13

2-2-11. پيش‌پردازش‌هاي لازم بر روي متن…………………………………. 13

2-3. ضعف‌هايي در مطالعات قبل که در راستاي رفع آن‌ها تلاش شده است ………………………………. 14

فصل3 معماري پيشنهادي براي يک موتور جستجوي نظرات…………. 15

3-1. مقدمه………………………………………………………………………………….. 16

3-2. واسط کاربر………………………………………………………………………… 16

3-3. مديريت‌کننده‌ي جستجو………………………………………………………… 17

3-4. خلاصه‌ساز نتايج………………………………………………………………….. 17

3-5. رتبه‌بند……………………………………………………………………………… 17

3-6. گسترش‌دهنده‌ي پرس‌و‌جو………………………………………………………… 18

3-7. پايگاه‌داده‌ي اطلاعات تحليل‌شده………………………………………. 18

3-8. خزش‌گر متمرکز……………………………………………………………………. 18

3-8-1. شناسايي وجود احساس…………………………………………………. 19

3-8-2. تشخيص موضوع……………………………………………………………….. 19

3-8-3. تشخيص زبان…………………………………………………………………. 19

3-9. پايگاه‌داده‌ي اسناد خام………………………………………………….. 19

3-10. تجزيه‌و‌تحليل داده‌ها………………………………………………………. 19

3-10-1. تشخيص هدف عقيده……………………………………………………… 20

3-10-2. تشخيص شخص بيان کننده‌ي اظهار‌نظر………………………… 20

3-10-3. رده‌بندي احساس………………………………………………………….. 20

3-10-4. تشخيص نظرات نا‌مطلوب……………………………………………… 20

3-10-5. وزن‌گذاري نظر……………………………………………………………. 20

3-10-6. تجزيه‌و‌تحليل شبکه‌هاي اجتماعي……………………………… 21

3-11. پيش‌پردازش اسناد و متون………………………………………………. 21

3-11-1. استخراج جملات……………………………………………………………. 21

3-11-2. قطعه‌بندي……………………………………………………………………. 22

3-11-3. بررسي املا………………………………………………………………….. 22

3-11-4. ريشه‌يابي……………………………………………………………………. 22

3-11-5. نرمال‌سازي………………………………………………………………….. 22

3-11-6. تجزيه………………………………………………………………………….. 23

3-11-7. برچسب‌گذاري اجزاء گفتار……………………………………….. 23

3-12. پايگاه داده‌ي اطلاعات پيش‌پردازش‌شده…………………………… 23

فصل4 روش تحقيق، آزمايش‌ها، و نتايج……………………………………. 25

4-1. مقدمه………………………………………………………………………………….. 26

4-2. انتخاب زمينه……………………………………………………………………. 26

4-3. انتخاب و استخراج نظرات………………………………………………… 27

4-4. مشخصه‌هاي مورد استفاده………………………………………………….. 28

4-5. پيش‌پردازش‌هاي انجام‌شده و استخراج بردار‌هاي مشخصه… 30

4-6. انتخاب رده‌بند‌ها……………………………………………………………… 31

4-7. آزمايش‌هاي انجام‌شده………………………………………………………… 32

4-8. تحليل نتايج……………………………………………………………………… 41

4-8-1. بهترين نتايج……………………………………………………………… 41

4-8-2. بررسي ترکيب دو مشخصه‌ي “گرايش آغازگر”، و “نشانه‌هاي سؤال”……………………………………………………………………………………………………… 41

4-8-3. بررسي افزودن مشخصه‌ي “صفات و قيود استخراج شده به صورت خود‌کار” به دو مشخصه‌ي قبل……………………………………………………… 42

4-8-4. بررسي تک‌تک مشخصه‌ها…………………………………………………. 43

4-8-5. بررسي لحاظ و عدم لحاظ “نرمال‌سازي” و “تعداد رخداد” مشخصه‌ها……………………………………………………………………………………….. 44

4-8-6. بررسي رده‌بندهاي مورد استفاده……………………………… 45

4-8-7. بررسي تاثير حذف برخي از صفات و قيود وابسته به زمينه   46

4-8-8. بررسي برخي از رده‌بند‌هاي مهم و شناخته‌شده‌ي ديگر 46

فصل5 نتيجه‌گيري و کار‌هاي آتي……………………………………………….. 48

5-1. نتيجه‌گيري………………………………………………………………………….. 49

5-2. کار‌هاي آتي………………………………………………………………………… 50

مراجع و ماخذ……………………………………………………………………………… 51

پيوست الف: 50 اظهار‌نظر استفاده شده (از 30 خبر)، به‌همراه مشخصه‌هاي استخراج‌شده از داخل آن‌ها……………………………………… 55

واژه‌نامه‌ فارسي- انگليسي……………………………………………………….. 86

واژه‌نامه‌ انگليسي- فارسي……………………………………………………….. 88

چکيده‌ي انگليسي………………………………………………………………………………………………….. 90

 

 

 

فهرست جداول

جدول4-1. نتايج بدست‌آمده با لحاظ تعداد رخداد و بدون نرمال‌سازي توسط رده‌بند Naïve Bayesian…………………………………………………………….. 34

جدول4-2. نتايج بدست‌آمده با لحاظ تعداد رخداد و بدون نرمال‌سازي توسط رده‌بند SVM……………………………………………………………………….. 35

جدول4-3. نتايج بدست‌آمده با لحاظ تعداد رخداد و بصورت نرمال‌‌شده توسط رده‌بند Naïve Bayesian…………………………………………………………….. 36

جدول4-4. نتايج بدست‌آمده با لحاظ تعداد رخداد و بصورت نرمال‌‌شده توسط رد‌بند SVM………………………………………………………………………….. 37

جدول4-5. نتايج بدست‌آمده بدون لحاظ تعداد رخداد توسط رده‌بند Naïve Bayesian……………………………………………………………………………………………. 38

جدول4-6. نتايج بدست‌آمده بدون لحاظ تعداد رخداد توسط رده‌بند SVM 39

جدول4-7. نتايج آزمايش مجدد 3 حالت منتخب پس از افزودن صفات و قيود وابسته به زمينه در کنار نتايج قبل……………………………………. 40

جدول4-8. نتايج استفاده از رده‌بند‌هاي ديگر در کنار نتايج قبل براي 4 حالت منتخب……………………………………………………………………………… 40

 

فهرست اشکال

شکل3-1. معماري پيشنهادي براي يک “موتور جستجوي نظرات”. 24

 

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه رهيافتي براي نظرکاوي در متون خبري فارسي

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه رهيافتي براي نظرکاوي در متون خبري فارسي

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان 

رهيافتي براي نظرکاوي در متون خبري فارسي

92