پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات: طراحی و پیاده‌سازی یک زبان خاص دامنه برای آزمون نرم‌افزار

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

طراحی و پیاده‌سازی یک زبان خاص دامنه برای آزمون نرم‌افزار

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

فهرست رئوس مطالب

عنوان                                         صفحه

 

فصل اول:  مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسئله 3

1-3- مشکل طراحی زبان خاص دامنه برای آزمون بار 3

1-4- روش مقابله با مشکل طراحی 4

1-5- حوزه پیشنهادی مسئله 4

1-6- ساختار پایان‌نامه 4

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه 7

2-2 روند تحول زبان‌ها 8

2-2-1 زبان‌های همه منظوره 8

2-2-2 صفحه گسترده‌ها و زبان‌های نسل چهارم 8

2-2-3 برنامه‌نویسی زبان گرا 9

2-4 برنامه در برنامه‌نویسی زبان گرا 13

2-5 زبان‌های خاص دامنه 16

2-5-1 طراحی و پیاده‌سازی زبان خاص دامنه 18

2-5-2 انواع زبان‌های خاص دامنه 19

2-6 گرووی، زبان میزبان 21

2-7 آزمون نرم‌افزار 23

2-7-1 اهداف آزمون 24

2-7-2 انواع آزمون 25

2-7-2-1 آزمون جعبه سفید……………………. ……………………. 25

2-7-2-2 آزمون جعبه سیاه 25

2-8 کارهای مرتبط 27

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه 34

3-2 آزمون نرم‌افزار 34

3-3 مشکلات پیش روی آزمون‌نویس‌ها 35

3-4 زبان خاص دامنه برای آزمون دامنه 35

3-4-1 نیاز به وجود یک زبان خاص دامنه برای دامنه آزمون بار 36

3-5 آزمون نرم‌افزارهای تحت وب 37

3-5-1 آزمون‌های سمت مشتری 37

3-6 معماری سیستم پیشنهادی 38

3-7 پارامترهای مؤثر در آزمون بار 40

3-7-1 پارامترهای زمانی 40

3-7-2 پارامترهای مشخص‌کننده رخداد خطا در برنامه 40

3-8 چارچوب‌های مورد استفاده جهت آزمون نرم‌افزارهای تحت وب 41

3-9  طرح پیشنهادی 44

3-9-1 تعریف آزمون بار 45

3-9-1-1 فرآیندهای مورد نیاز برای آزمون بار 47

3-9-2 بررسی ساختار چهارچوب جب 47

3-9-3  نحو زبان خاص دامنه پیشنهادی 49

3-9-3-1  ساختار کلی هر آزمون بار در زبان خاص دامنه پیشنهادی 50

3-9-3-1-1  انتخابگرها 50

3-9-3-1-2  رخدادها 55

3-9-3-1-3  ایجاد رخدادها 56

3-9-3-1-4  بارگذاری اطلاعات از فایل 56

 

فصل چهارم: محاسبات و یافته­های تحقیق

 

4-1 مقدمه 58

4-2 آزمون زبان خاص دامنه پیشنهادی 58

4-2-1 برنامه کاربردی 1: ورود و مشاهده نتیجه 60

4-2-2 برنامه کاربردی 2: ثبت‌نام در سایت 65

4-3 دستاورد زبان خاص دامنه پیشنهادی 69

4-4 کاستی‌های DSL پیشنهادی 69

 

فصل پنجم : نتیجه­گیری و پیشنهادات

 

5-1 نتیجه‌گیری 72

5-2 کارهای آینده 76

 

پیوست الف: معرفی زبان گرووی 78

ویژگی‌های گرووی 79

قدرت در کد گرووی 81

محیط توسعه یکپارچه  گرووی و پشتیبانی ویرایشگر 82

پیوست ب: واژه‌نامه فارسي به انگلیسی 83

پیوست ج: واژه‌نامه انگليسي به فارسي 85

فهرست مراجع………………………………….. ………………………………….. 87

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                      صفحه

جدول ‏2‑1:  مقایسه زبانهای خاص دامنه با زبان خاص دامنه­ی پیشنهادی 29

جدول ‏4‑1:  برنامه نوشته‌شده توسط زبان‌های خاص دامنه پیشنهادی جهت آزمون . . 62

جدول 4-2: آزمون بار نوشته‌شده برای برنامه 2 66

جدول 5-1:  انجام آزمون بار با استفاده از زبان خاص دامنه پیشنهادی در مقایسه با . . . 73

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها­

عنوان                                      صفحه

شکل 2-1: برنامه‌نویسی جریان اصلی با یک زبان همه‌منظوره [2] 12

شکل 2-2: برنامه‌نویسی زبان گرا با زبان خاص دامنه [2] 13

شکل 3-1: معماری کلی زبان خاص دامنه آزمون بار 39

شکل 3-2: مرورگر فایرفاکس بازشده تحت کنترل چارچوب وبدرایور 42

شکل 3-3: مثالی از کد گرووی و استفاده از چارچوب جب 42

شکل 3-4: مورد آزمون با استفاده از اسپاک 44

شکل 3-5: ساختار پوشه بندی برای چهارچوب جب 48

شکل 3-6: نمایی از پوشه بندی درون Geb-core 48

شکل 3-7: ساختار درختی سند و انتخاب نوع فارغ از محل قرارگیری عنصر 51

شکل 3-8: گزینش دو عنصر از یک کلاس در سند 52

شکل 3-9: گزینش عنصر با ترکیب انتخابگرهای کلاس و نوع 53

شکل 4-1: فرآیند توصیف آزمون بار در زبان خاص دامنه پیشنهادی توسط کاربر 59

شکل 4-2: نحوه تفسیر و اجرای آزمون نوشته‌شده به زبان پیشنهادی 60

شکل 4-3: ورود به سایت و مشاهده نتیجه 61

شکل 4-4: نمونه‌ای از خطای نمایش داده‌شده 61

شکل 4-5: مشاهده نتیجه «قبول» 61

شکل 4‑6: نتایج آزمون بار نوشته‌شده برای برنامه 1 بر اساس تعداد کاربران…. 63

شکل4‑7: نتایج آزمون بار نوشته‌شده برای برنامه 1 بر اساس کاربران …. 64

شکل 4‑8: نتایج آزمون بار نوشته‌شده برای برنامه 1 بر اساس تعداد کاربران …. 65

شکل4-9: فرم ورود اطلاعات و ثبت‌نام در وب‌سایت 66

شکل 4-10: نتایج آزمون بار نوشته‌شده برای برنامه 2 بر اساس تعداد کاربران …. 67

شکل 4-11: نتایج آزمون بار نوشته‌شده برای برنامه 2 بر اساس تعداد کاربران …. 68

شکل 4‑12: نتایج آزمون بار نوشته‌شده برای برنامه 2 بر اساس تعداد کاربران …. 68

شکل 5-1: زمان تقریبی پیاده سازی آزمون بار با استفاده از زبانهای مختلف 75

شکل 5-2: حجم تقریبی پیاده سازی آزمون بار با استفاده از زبان های مختلف 75

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه طراحی و پیاده‌سازی یک زبان خاص دامنه برای آزمون نرم‌افزار

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه طراحی و پیاده‌سازی یک زبان خاص دامنه برای آزمون نرم‌افزار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان 

طراحی و پیاده‌سازی یک زبان خاص دامنه برای آزمون نرم‌افزار

92