قالب وردپرس

دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات: شناسایی و الویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی سیستم‌های هوش تجاری با روش TOPSIS -مطالعه موردی شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی-

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 شناسایی و الویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی سیستم‌های هوش تجاری با روش TOPSIS -مطالعه موردی  شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی-

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه و کلیات تحقیق 13

1-1. معرفی 15

1-2. مقدمه 15

1-3. تعریف مساله 21

1-4. اهداف 22

1-5. ضرورت تحقیق 23

1-6. نوآوری‌های تحقیق 24

1-7. محدوده تحقیق 25

1-8. ساختار پایان نامه 25

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق 27

2-1. مقدمه 28

2-2. هوش تجاری 28

2-2.1. تعارف مختلف هوش تجاری 28

2-2.2. سیستم های هوش تجاری 30

2-2.3. ابزارهای هوش تجاری 33

2-2.4. علت وجودی و مزایای هوش تجاری 34

2-3. سیستم هوش تجاری و مولفه‌های آن 36

2-3.1. انباره داده‌ها 37

2-3.2. ابزارهای استخراج و انتقال داده 38

2-3.3. تکنیک‌های فرایند تحلیل برخط 39

2-3.4. داده کاوی 40

2-3.5. معماری فنی هوش تجاری 40

2-4. مزایا و چالش‌های هوش تجاری 42

2-4.1. مزایای هوش تجاری 42

2-4.2. معایب و چالش‌های هوش تجاری 43

2-5. داشبوردهای مدیریتی و ارتباط آن با هوش تجاری 44

2-6. ویژگی سازمان‌های کوچک و متوسط 45

2-6.1. نقش بنگاه‌های اقتصادی کوچک در توسعه اقتصادی 46

2-6.1. مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کوچک از جنبه مالی 49

2-7. مزایا و معایب هوش تجاری در سازمان‌های کوچک و متوسط 50

2-8. عوامل حیاتی موفقیت در هوش تجاری 55

2-9. برخی از عوامل حیاتی موفقیت شناسایی شده در پیاده‌سازی سیستم‌های هوش تجاری 57

2-10. دسته‌بندی عوامل حیاتی موفقیت 61

2-11. نتیجه گیری 63

فصل سوم روش تحقیق 64

3-1. مقدمه 65

3-2. روش جمع‌آوری داده 65

3-3. جامعه و نمونه آماری 66

3-4. روش‌ها و ابزار جمع‌آوری داده‌ها 66

3-5. متغییرهای مستقل و وابسته تحقیق 70

3-5.1. متغییرهای مستقل تحقیق: 71

3-5.2. متغییرهای وابسته تحقیق: 76

3-6. فرضیه‌ها و مدل پیشنهادی تحقیق 77

3-6.1. مدل پیشنهادی تحقیق 78

3-6.2. انطباق الگوریتم و مدل پیشنهادی 79

3-6.3. معیارها و شاخص‌های تحقیق 80

3-7. مراحل انجام پژوهش 82

3-8. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 84

3-9. نتیجه‌گیری 85

فصل چهارم محاسبات و یافته‌های تحقیق 86

4-1. مقدمه 88

4-2. تحلیل‌های توصیفی 89

4-2.1. مشخصه‌های جمعیت‌شناختی 89

4-3. آمار استنباطی 91

4-3.1. فرضیه اول 91

4-3.2. نتایج 91

4-3.3. جدول توزیع فراوانی 91

4-3.4. روش حل فرضیه اول 92

4-3.5. الویت بندی عوامل سازمانی بر مبنای روش تاپسیس 94

4-3.6. فرضیه دوم 95

4-3.7. نتایج 95

4-3.8. جدول توزیع فراوانی 95

4-3.9. روش حل فرضیه دوم 97

4-3.10. الویت بندی عوامل فرآیندی بر مبنای روش تاپسیس 98

4-3.11. فرضیه سوم 99

4-3.12. نتایج 99

4-3.13. جدول توزیع فراوانی 100

4-3.14. روش حل فرضیه سوم 101

4-3.15. الویت بندی عوامل فنی بر مبنای روش تاپسیس 102

فصل پنجم نتایج و پیشنهادات 104

5-1. مقدمه 105

5-2. مرور مختصر بر مساله و هدف تحقیق 105

5-3. نتایج و یافته‌ها 107

5-4. پیشنهادات 108

5-3.1. پیشنهادات اجرایی 108

5-4.1. پیشنهادات تحقیقات آینده 109

5-5. نتیجه گیری 110

پیوست 1- پرسش‌نامه 111

پیوست 2- نمودار فراوانی 116

پیوست 3 – محاسبات فرضیه اول 123

پیوست 4 – محاسبات فرضیه دوم 128

پیوست 5 – محاسبات فرضیه سوم 132

فهرست منابع و مآخذ 137

 

 

 


 

فهرست جداول و اشکال

شکل 2-1: زنجیره ارزش هوش تجاری 29

شکل 2-2: سیستم های مرتبط با هوش تجاری 31

شکل 2-3: ابزارهای هوش تجاری برای مدیریت 34

شکل 2-4: کاربران هوش تجاری 36

شکل 2-6: ساختار رابط کاربری داشبورد 44

جدول 2-1: عوامل حیاتی موفقیت از دیدگاه نویسندگان مختلف 58

جدول 2-2: عوامل حیاتی موفقیت از دیدگاه نویسندگان مختلف 2 59

2-.. جدول 2-3 : عوامل حیاتی موفقیت از دیدگاه نویسندگان مختلف 3 60

جدول 2-4 : دسته بندی عوامل حیاتی موفقیت 61

جدول 2-5 : عوامل حیاتی موفقیت و تعداد نقل قول‌ها 63

شکل 3-1 : مدل پیشنهادی تحقیق 78

جدول  3-1 : شاخص‌ها- عوامل سازمانی 80

جدول  3-2 : شاخص‌ها – عوامل فرایندی 81

جدول  3-3 : شاخص‌ها – عوامل فنی 82

جدول 4-1 : آلفای کرنباخ 89

جدول 2-4 : میزان تحصیلات 90

نمودار 1-4 : میزان تحصیلات 90

جدول 3-4  : سابقه آشنایی با هوش تجاری 90

نمودار 2-4 : سابقه آشنایی با هوش تجاری 90

جدول 4-4 : زمینه فعالیت 90

نمودار 3-4 : زمینه فعالیت 90

جدول 4-5 : جدول توزیع فراوانی 92

4-.. جدول 4-8 : فاصله بر اساس نرم اقلیدسی 94

جدول 4-9 : الویت بندی عوامل سازمانی 95

جدول 4-13 : اندازه فاصله نرم اقلیدسی 98

جدول 4-14 : الویت بندی عوامل فرآیندی 99

جدول 4-15 : جدول توزیع فراوانی 101

جدول 4-18 : اندازه فاصله نرم اقلیدسی 102

جدول 4-19 : الویت بندی عوامل فنی 103

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه شناسایی و الویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی سیستم‌های هوش تجاری با روش TOPSIS -مطالعه موردی شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی-

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه شناسایی و الویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی سیستم‌های هوش تجاری با روش TOPSIS -مطالعه موردی شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی-

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان شناسایی و الویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی سیستم‌های هوش تجاری با روش TOPSIS -مطالعه موردی  شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی-

Related posts:

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

متاسفیم. نظرات بسته است.

قالب وردپرس