قالب وردپرس

دانلود پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات: بهینه سازی اجرا و پاسخ برنامه های C2C و B2C در فضای ابری با روش های توزیع، تسهیم و پیش پردازش، مطالعه موردی سیستم های انجین ایکس و وارنیش

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

بهینه سازی اجرا و پاسخ برنامه های C2C و B2C در فضای ابری با روش های توزیع، تسهیم و پیش پردازش، مطالعه موردی سیستم های انجین ایکس و وارنیش

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

فهرست مطالب

1-کلیات پژوهش 1

1-1 مقدمه 2

1-2 آشنایی با تکنولوژی وب 4

1-3 تاریخچه ی وب 5

1-3-1 1991-1980: آغاز پیشرفت های ابتدایی وب 5

1-3-2 1995-1992 رشد وب 6

1-3-3 1998-1996 تجاری سازی وب 6

1-3-5 2001-1999 دات کام، ارتقا و انفجار 7

1-3-6  2002 تا زمان حال 7

1-4  مدل های وب 9

1-5 تشریح وب 1 و دستاوردهای آن 10

1-6  تشریح وب 2 و دستاوردهای آن 10

1-6-1 مشخصه های مهم وب 2 11

1-7  تشریح وب 3 و دستاوردهای آن 14

1-8  تخمین آینده ی وب 15

1-9 بیان مساله و سوالات تحقیق 17

1-10 ضرورت انجام تحقیق 18

1-11 ساختار پژوهش 19

1-12 خلاصه ی فصل 20

2-ادبیات تحقیق 21

2-1 مقدمه 22

2-2 تعریف وب سرور 24

2-2  انواع وب سرورها 26

2-2-1  وب سرور آپاچی اچ تی تی پی سرور 28

2-2-2  وب سرور انجین ایکس 30

2-3 شتاب دهنده ای به نام وارنیش 31

2-3-1 تاریخچه 32

2-3-2 معماری 32

2-3-3 کارایی 34

2-3-4 شما این کار را اشتباه انجام می دهید 34

2-4  نرم افزارهای مبتنی بر وب 47

2-4-1 معماری و وضعیت اجرای  نرم افزارهای تحت وب 48

2-5 خلاصه فصل 50

3-روش تحقیق 51

3-1 مقدمه 52

3-2 آشنایی با لینوکس 53

3-2-1 آشنایی با توزیع اوبونتو 54

3-2-1-1 آشنایی با محیط ترمینال و کار با دستورات آن 54

3-3 اتصال به سرور از راه دور 55

3-3-1 از طریق نرم افزار پوتی و کار با محیط ترمینال اوبونتو 56

3-3-2 از طریق ریموت دسکتاپ کانکشن و کار با محیط اصلی وب سرور 58

3-4 نصب وب سرورها روی اوبونتو 60

3-4-1 نصب آپاچی 61

3-4-2 نصب انجین ایکس 65

3-4-3 نصب آپاچی- وارنیش 74

3-4-4 نصب انجین ایکس- وارنیش 79

3-5 نصب نرم افزارهای مدیریت محتوا 82

3-5-1 قابلیت های سیستم های مدیریت محتوا 82

3-5-2 انواع سیستم های مدیریت محتوای وب 85

3-5-3 مزایای سیستم های مدیریت محتوا 85

3-5-4 معایب سیستم های مدیریت محتوا 86

3-5-5 مهم ترین سیستم های مدیریت محتوای وب 87

3-6 خلاصه فصل 91

4-تست سرعت وب سرورها 92

4-1 مقدمه 93

4-2 نمایی از محیط نرم افزار نصب وب سرورها 93

4-3 وب سایت های تست سرعت بارگذاری 97

4-4 نمونه ای از تست سرعت یک وب سرور به همراه یک سیستم مدیریت محتوا 99

4-5 نتایج حاصل از تست کلی 104

4-6 خلاصه فصل 110

5-نتیجه گیری و پیشنهادات 111

5-1 مقدمه 112

5-2 جمع بندی 112

5-3 نتیجه گیری 113

5-4 پیشنهادات برای کارهای آینده 117

5-5 خلاصه فصل 117

منابع و مراجع 118

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 4-1 نتیجه تست وب سرورها و سیستم های مدیریت محتوا روی سایت وب پیج تست 117

جدول 4-2 نتیجه تست وب سرورها و سیستم های مدیریت محتوا روی سایت جی تی متریکس 118

جدول 4-3 نتیجه تست وب سرورها و سیستم های مدیریت محتوا روی سایت پینگ دام 119

جدول 4-4 نتایج مقایسه ی سرعت وب سایت ها 121

جدول 4-5 نتایج مقایسه ی سرعت وب سرورها 122

جدول 5-1 میانگین تست سرعت بارگذاری برای مقایسه وب سایت ها 127

جدول 5-2 میانگین تست سرعت بارگذاری برای مقایسه وب سرورها 128

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

شکل 2-1 سرور آپاچی بدون وارنیش 37

شکل 2-2 سرور آپاچی به همراه وارنیش 38

شکل 2-3 معرفی همه ی وب سرورهای موجود 41

شکل 2-4 ویژگی های وب سرورهای موجود 42

شکل 2-5 سیستم عامل های پشتیبانی شده توسط وب سرورهای موجود 42

شکل 2-6 زمان اجرای باینری هیپ و بی هیپ 52

شکل 2-7 مقایسه زمان اجرای بی هیپ و باینری هیپ به صورت زوم قسمت چپ 53

شکل 2-8 تاثیر فشار وی ام روی سرعت اجرای باینری هیپ و بی هیپ به صورت زوم 55

شکل 2-9 مقایسه زمان اجرای باینری هیپ و بی هیپ روی دیسک مکانیکی 56

شکل 2-10 ساختار درخت باینری هیپ 57

شکل 2-11 ساختار درخت بی هیپ 58

شکل 2-12 مدل کامپیوتر منسوخ 60

شکل 3-1 نرم افزار پوتی 71

شکل 3-2 نمایی از محیط خط فرمان پوتی 72

شکل 3-3 نمایی از نرم افزار ریموت دسکتاپ کانکشن 73

شکل 3-4 نمایی از محیط سرور 74

شکل 3-5 صفحه ی وب نشان دهنده نصب درست پی اچ پی(ویژگی های پی اچ پی) 77

شکل 3-6 صفحه ی نصب انجین ایکس 81

شکل 3-7 بهبود عملکرد آپاچی به وسیله ی وارنیش 89

شکل 3-7 نمایی از سایت ووردپرس 102

شکل 3-8 نمایی از سایت جوملا 103

شکل 3-9 نمایی از سایت دروپال 104

شکل 4-1 نمایی از نرم افزار زن سرور و نمایش موارد تست سرور آپاچی 108

شکل4-2 موارد تست سرور ترکیبی انجین ایکس و وارنیش 109

شکل 4-3 موارد تست سرور ترکیبی آپاچی و وارنیش 110

شکل 4-4 موارد تست سرور انجین ایکس 111

شکل 4-5 نمایی از سایت وب پیچ تست 112

شکل 4-6 نمایی از سایت جی تی متریکس 112

شکل 4-7 نمایی از سایت پینگ دام 113

شکل 4-8 نمایی از سایت جوملا روی سرور انجین ایکس و وارنیش 114

شکل 4-9 نتیجه ی تست سرور مذکور روی سایت وب پیج تست 115

شکل 4-10 ادامه نتیجه تست سرور مذکور روی سایت وب پیج تست 115

شکل 4-11 ادامه نتیجه تست سرور مذکور روی سایت وب پیج تست 115

شکل 4-12 نتیجه تست سرور مذکور روی سایت پینگ دام 116

شکل 4-13 ادامه نتیجه تست سرور مذکور روی سایت پینگ دام 117

شکل 4-14 نتیجه تست سرور مذکور روی سایت جی تی متریکس 117

شکل 4-15 ادامه نتیجه تست سرور مذکور روی سایت جی تی متریکس 118

شکل 4-16 نمودار تست وب سرورها و سیستم های مدیریت محتوا رو ی سایت وب پیج تست 119

شکل 4-17 نمودار تست وب سرورها و سیستم های مدیریت محتوا رو ی سایت جی تی متریکس 120

شکل 4-18 نمودار تست وب سرورها و سیستم های مدیریت محتوا رو ی سایت پینگ دام 121

شکل 4-19 نمودار مقایسه ی سرعت وب سایت ها 123

شکل 4-20 نمودار نتایج مقایسه ی سرعت وب سرورها 124

شکل 5-1 نمودار مقایسه سرعت بارگذاری وب سایت ها 129

شکل 5-2 نمودار مقایسه سرعت بارگذاری وب سرورها 130

 

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه بهینه سازی اجرا و پاسخ برنامه های C2C و B2C در فضای ابری با روش های توزیع، تسهیم و پیش پردازش، مطالعه موردی سیستم های انجین ایکس و وارنیش

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه بهینه سازی اجرا و پاسخ برنامه های C2C و B2C در فضای ابری با روش های توزیع، تسهیم و پیش پردازش، مطالعه موردی سیستم های انجین ایکس و وارنیش

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان 

بهینه سازی اجرا و پاسخ برنامه های C2C و B2C در فضای ابری با روش های توزیع، تسهیم و پیش پردازش، مطالعه موردی سیستم های انجین ایکس و وارنیش

Related posts:

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

متاسفیم. نظرات بسته است.

قالب وردپرس