پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فناوری اطلاعات: ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان تصمیم , در معماری ERP مورد کاوی در شرکتهای خودرو ساز

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

ا ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان تصمیم , در معماری ERP   مورد کاوی در شرکتهای خودرو ساز

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

پیاده سازی BPR  :

 

3-3-1 لزوم و نیاز:

همان طور که در بخش‌های گذشته بیان شد، در پیاده سازی هر چارچوب اجرایی در هر سازمان در ابتدا شناخت و در جریان پیاده سازی چارچوب، بهبود فرایند های سازمان، بسیار حائز اهمیت است. اجرای مهندسی مجدد فرایندها می‌تواند به عنوان پیش نیاز و یا همزمان با ERP انجام شود. در این پروژه به شکل همزمان انجام می‌شود. به این معنا که در ابتدا فاز شناخت انجام می‌شود؛ و سپس با توجه به معماری مطرح، به بهبود پرداخته می‌شود. زیرا شناخت صحیح سازمان و تطبیق معماری سازمان با فرایندهای آن بسیار با اهمیت است. نمی‌توان همواره از موفقیت پروژه و تطبیق فرایندها اطمینان حاصل کرد. عواملی هستند که می‌توانند در موفقیت یا شکست مهندسی مجدد فرایندها[1] موثر باشند.

عوامل موفقیت مجموعه‌ای از آموزه‌های ناشی از اجرای مهندسی مجدد است که به عنوان عوامل تسهیل کننده اجرایی مهندسی مجدد عمل می‌کنند. پروژه های مهندسی مجدد فرایندها در ظاهر مناسب و عامل بهبود به نظر می‌رسند اما لزوماً این امکان وجود ندارد. با توجه به سوابق و پروژه‌های انجام شده، این قضیه ثابت شده که عدم توجه به برخی عوامل نه تنها باعث رشد و بهبود نمی‌شود، بلکه ممکن است نتایج زیانباری را هم به دنبال داشته باشد. بنابراین توجه به عوامل موفقیت و شکست پروژه بسیار حائز اهمیت است. [54][55]

گرینبرگ هفت اشتباه رایج در این پروژه‌ها را بیان می‌دارد: تعریف مبهم از چیستی مهندسی مجدد، انتظارات غیر و واقعی، منابع ناکافی، تاخیر بیش از حد پروژه مهندسی مجدد، فقدان حمایت و پشتیبانی، تعریف نادرست حیطه پروژه، فقدان یک متدولوژی موثر، تاکید خیلی زیاد یا خیلی کم بر فناوری اطلاعاتی. [56][57]

برخی دیگر از محققان از عواملی از قبیل فقدان منابع مالی و نیروی انسانی، قابلیت‌های ناکافیIT ، فقدان خبرگی از مشکلات حین اجرای مهندسی مجدد نام برده‌اند؛ و هم­چنین عواملی مثل عدم پشتیبانی هیئت مدیره سازمان، فقدان چشم انداز استراتژیک، ساختار سازمانی غیر منعطف، و نبود قهرمان برای تلاش‌های مهندسی مجدد را در کنار سایر عوامل اصلی نام برده‌اند. [58]

[1] BPR

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه ا ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان تصمیم , در معماری ERP مورد کاوی در شرکتهای خودرو ساز

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه ا ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان تصمیم , در معماری ERP مورد کاوی در شرکتهای خودرو ساز

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان 

ا ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان تصمیم , در معماری ERP   مورد کاوی در شرکتهای خودرو ساز

92