پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه:شناسایی و الویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی سیستم‌های هوش تجاری با روش TOPSIS -مطالعه موردی شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی-

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 شناسایی و الویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی سیستم‌های هوش تجاری با روش TOPSIS -مطالعه موردی  شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی-

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

3-1.1.    انطباق الگوریتم و مدل پیشنهادی

در الگوریتم پیشنهادی m گزینه و n معیار داریم، گزینه‌های پیشنهادی این پژوهش همان عوامل حیاتی موفقیت در سازمان‌های کوچک و متوسط ایرانی هستند که مطابق با مدل پیشنهادی به سه گروه، عوامل سازمانی، فرایندی و فناوری تقسیم می‌شوند. و این گزینه‌ها برای هر گروه مطابق مراحل ذکر شده در بخش 10.3 بدست آمده است.

معیارهای پیشنهادی این پژوهش به این دلیل که باید میزان اهمیت هر عامل حیاتی را مورد سنجش قرار دهند به پنج معیار؛ بسیار زیاد برای اهمیت فوق‌العاده عامل حیاتی موفقیت،زیاد برای اهمیت زیاد گزینه و متوسط، کم و بسیارکم برای سایر موارد تهیه دیده شد.

مطابق مدل پیشنهادی عوامل حیاتی موفقیت به سه گروه تقسیم شده‌اند. در الگوریتم پیشنهادی عامل حیاتی موفقیت در هر گروه از گروه‌های مدل پیشنهادی به صورت جداگانه بدست‌آمده و در نهایت از هر گروه مهم‌ترین عامل حیاتی موفقیت مشخص خواهد شد. مدل پیشنهادی شامل سه گروه است برای الویت‌بندی عوامل حیاتی موفقیت در هر گروه تعدادی متغییر در نظر گرفته شده است و برای سنجش هر متغییر تعدادی شاخص در نظر گرفته شده است. شاخص‌های معین شده برای هر متغییر در الگوریتم پیشنهادی نقش گزینه‌های ما را بازی خواهد کرد. و مطابق آنچه که در بخش قبل در مراحل الگوریتم تاپسیس گفته شد،نتیجه نهایی بدست خواهد آمد.

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه شناسایی و الویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی سیستم‌های هوش تجاری با روش TOPSIS -مطالعه موردی شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی-

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه شناسایی و الویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی سیستم‌های هوش تجاری با روش TOPSIS -مطالعه موردی شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی-

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان شناسایی و الویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی سیستم‌های هوش تجاری با روش TOPSIS -مطالعه موردی  شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی-

92