داغ ترین ها

خود تنظیمی رو می تونین بیاموزین

<p>4. تقویت شخصی:
آخرسر اینکه پس از خودسنجی، یادگیرنده باید بتونه خودش رو تقویت کنه. یادگیرندهای خود نظم ده یا خود سامان گر (خود تنظیم) واسه موفقیت هاشون خودشون رو تشویق و واسه شکست هاشون خودشون رو سرزنش (تنبیه) می کنن. بندورا (1986) می گه یادگیرنده گانی که علاوه بر تعیین هدف واسه خود و نظارت برپیشرفت، واسه موفقیتشان خود رو تقویت می کنن، از یادگیرنده گانی که فقط تعیین هدف می کنن و بر پیشرفت خود نظارت اعمال می کنه اما تقویت شخصی رو به کار نمی گیرند، موفق ترن (سیف، 1387).

92