پایان نامه ارشد

جستجوی الگوهای نوظهور با ویژگی های جریانی-دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 جستجوی الگوهای نوظهور با ویژگی های جریانی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مشخص کردن گره های پدر برای ویژگی های بعدی

با اضافه کردن گره های جدید به پایین درخت الگوی مکرر، گره های خارجی تغییر می کنند. برای هر ویژگی ورودی، گره های اضافه شده همان گره های برگ[1] هستند بدلیل اینکه آنها به پایین درخت اضافه می شوند. چون گره های برگ که بعنوان گره های خارجی نیز در نظر گرفته می شوند، تغییر می کنند، لیست parent-ID بایستی مرتبا بروزرسانی شود. DFP-SEPSF گره های پدر مربوط به گره های بعدی را با استفاده از گره های خارجی مشخص شده در لیست parent-ID، تعیین می کند. نتیجتاً، لیست parent-ID با استفاده از گره های اضافه شده بروزرسانی می شود.

در فرآیند بروزرسانی، دو شرایط وجود دارد. در حالت اول، مقدار ویژگی بوسیله محدودیت های ذکر شده، حذف می شود و هیچ گره ای به گره پدر متناظر اضافه نمی شود. بنابراین، parent-ID متناظر در لیست تغییر نمی کند. در حالت دوم، مقدار ویژگی به چندین گره جدید تبدیل می شود از این رو، گره های اضافه شده بعنوان گره پدر برای گره های بعدی در نظر گرفته می شوند. سپس، Parent-ID متناظر در لیست با ID مربوط به گره جدید جایگزین می شود. فرآیند بروز رسانی لیست parent-ID در شکل 4-2 قسمت (c) به تصویر کشیده شده است.

[1] Leaf nodes

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

جستجوی الگوهای نوظهور با ویژگی های جریانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 جستجوی الگوهای نوظهور با ویژگی های جریانی

92