پایان نامه ارشد

تعریف پارک فناوری

تعریف پارک فناوری

اين پاركها كه معمولاً در مجاورت قطب هاي صنعتي ايجاد مي شوند با نيت گسترش ارتباطات فناوري صنايع موجود در منطقه با واحد هاي فناوري و دانشگاه هاي منطقه شكل مي گيرند و هدف اصلي از كاركرد آنها ارتقاء فناوري صنايع موجود در قطب صنعتي مربوطه و افزايش توان رقابتي آنها است.

جمع شدن واحد هاي فناوري (اعم از شركتهاي خدمات مهندسي، دفاتر واحد هاي فناوري وابسته به دانشگاهها و يا سازمانهاي فناوري مستقل) در اين منطقه علاوه بر كمك به ارتقاء سطح مبادلات علمي – فني بين واحدهاي مربوط امكان بهره برداري حداكثر از ظرفيتهاي صنايع را نيز فراهم مي نمايد. عمده تحقيقات در اين نوع پاركها در قالب تحقيقات مهندسي معكوس، تدوين دانش فني و تجاري سازي نتايج تحقيقات متمركز است و معمولاً تحقيقات بنيادين در اين نوع پاركها پيگيري نمي شود. (سلطانی, آشنایی با مراکز رشد، پارک ها و شهرک های علم و فناوری, 1385)

يكي از مقبول‌ترين تعاريف پارك هاي علمي تعريفي است كه در اصل توسط انجمن پارك هاي علمي انگلستان ارائه شد و سپس توسط انجمن بين المللي پارك هاي علمي نيز به كار گرفته شد. در بسياري از منابع مربوط به پارك هاي علمي نيز به اين تعريف اشاره شده است. طبق اين تعريف، پارك علمي عبارت است از:

الف. يك ابتكار عمل براي تأسيس و رشد  شرکت هاي “تكنولوژي بنيان”، هر كسب وكاري به محلي براي استقرار نياز دارد اما مِلك نبايد مهمترين پيشران توسعه ي پارك هاي علمي محسوب شود. پروژه‌هايي كه به جاي توجه به “مغز” بر “آجر و سيمان” متمركز مي شوند معمولاً آينده ي موفقي ندارند.

ب. موجوديتي كه دستكم با يك مركز تخصصيِ فني ارتباط رسمي و عملياتي دارد. اين بارزترين ويژگي علمي است. مراكز تخصصي يا “مخازن تكنولوژي” معمولاً همان دانشگاهها يا مراكز تحقيقاتي هستند ولي آزمايشگاههاي تحقيقاتي  شرکت هاي بزرگ نيز مي توانند جايگزين آن ها شوند.

پ. سازماني كه پشتيباني هاي مديريتي را براي شركت هاي “اجاره نشين” فراهم مي آورد. پارك هاي علمي با كسب وكارهاي تكنولوژي بنيان سروكار دارند بنابراين ارائه مشاوره در زمينه ي كسب وكار دست كم به اندازه ي مشاوره در زمينه تكنولوژي اهميت دارد در اينجا لازم است اشاره كنيم كه انگيزه ها يا پيشران هاي ايجاد پارك هاي علمي حتي در يك كشور خاص نيز مي توانند بسيار متفاوت و متنوع باشند. از اين رو ارائه يك تعريف واحد يا يك الگوي توسعه ي منفرد كه در همه جا قابل استفاده باشد غيرممكن به نظر مي رسد. تعريف و ويژگي هاي هر پارك علمي بايد برمبناي اهداف، موقعيت جغرافيايي، محيط اقتصادي، و منابع و تخصص هاي موجود در محل مشخص گردد. (دفتر سياست پژوهي فناوري دفاعی, 1383)

92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *