بهینه سازی خرید دارو با استفاده از داده¬کاوی-پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

بهینه سازی خرید دارو با استفاده از داده­کاوی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

  • آموزش شبکه هاي عصبی مصنوعی

یک شبکه عصبی بر خلاف کامپیوترهاي رقمی که نیازمند دستورات کاملاً صریح و مشخص است به مدل­هاي ریاضی محض نیاز ندارد بلکه مانند انسان قابلیت یادگیري به وسیله تعدادي مثال مشخص را دارد.  یک شبکه­ي عصبی مصنوعی باید بصورتی پیکربندي شود که از مجموعه­اي از ورودي­ها ( چه مستقیم و چه بصورت فرآیندي آرام ) مجموعه­اي از خروجی هاي مورد نظر را ایجاد کند. روشهاي مختلفی براي تعیین نقاط قوت اتصال وجود دارد، یکی از این راه­ها تعیین وزن بصورت مستقیم با استفاده از دانش قبلی است. راه دیگر آموزش شبکه عصبی بوسیله تغذیه با الگوهاي آموزشی و اجازه دادن به آن براي تغییر وزن­ها بر اساس قوانین آموزشی می باشد [48].

  • انواع یادگیري در شبکه هاي عصبی مصنوعی

یادگیري نظارت شده روشی است که در آن آموزش شبکه بر اساس دریافت ورودي و تطبیق آن با الگوهاي خروجی انجام گرفته است. این جفت ورودي و خروجی را می توان توسط یک آموزگار خارجی یا سیستمی که شامل شبکه هاي عصبی ( با سرپرست) است را ایجاد کرد. یادگیري نظارت نشده یا (خود سازمان دهنده) در هرواحد خروجی، براي پاسخ به الگوي ورودي آموزش داده شده است. در این نمونه فرض بر این است که ویژگی­هاي چشمگیر جمعیت ورودي به صورت ایستا کشف می­شود. بر خلاف الگوي یادگیري نظارت شده، با اینکه سیستم باید نمایش خود را از محرك­هاي ورودي ارائه دهد، مجموعه قابل پیش بینی از الگوهاي قابل دسته بندي براي آن وجود ندارد.

یادگیري تقویتی ممکن است از دو نوع آموزش مذکور (به صورت میانگین) الهام گرفته باشد. در این نوع آموزش، ماشین آموزش فعالیت هایی را بر روي محیط انجام می دهد و بازخورد این فعالیت ها را از محیط دریافت می کند. این سیستم آموزش، بر اساس بازخوردهاي محیط و پارامترهاي آن به فعالیت­هاي خود نمره خوب یا بد می دهد [49].

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه بهینه سازی خرید دارو با استفاده از داده¬کاوی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه بهینه سازی خرید دارو با استفاده از داده¬کاوی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان 

بهینه سازی خرید دارو با استفاده از داده­کاوی