پایان نامه ارشد

بهبود ساخت و ترکیب قوانین فازی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری-دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بهبود ساخت و ترکیب قوانین فازی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  1. نتیجه گیری و کار­های آینده

در این تحقیق برای ساخت قوانین یا بعبارت دیگر برای یادگیری قوانین از الگوریتم رقابت استعماری استفاده شده است. درواقع، هدف الگوریتم پیشنهادی، استفاده از ICA برای گسترش زیرفضا­ی تخصیص داده شده به هر قانون و بنابراین افزایش نسبی عمومیت بخشی است. با این راهکار که قوانین فازی به عنوان گروه­های مختلف کلونی قرار می­گیرند می­توان این الگوریتم را جزو الگوریتم­های توزیع شده در نطر گرفت. بنابراین می­توان نتیجه گرفت کارایی طبقه بند با جستجوی بهترین زیرمجموعه از قوانین توسط ICA بهبود یافته است. این الگوریتم سعی در پیداکردن کمترین قوانین با بهترین پوشش روی فضای ویژگی دارد. با ساخت empire های جدید بعد از چندین تکرار، باعث افزایش اکتشاف نیز می­شود.

استفاده از یک قانون برای تصمیم­گیری درمورد یک زیرفضا حتی با داشتن همپوشانی با زیرفضاهای همسایه باعث خاص شدن آن قانون و به­نوعی بایاس قانون و آن زیرفضای خاص شده و در مورد سایر نمونه­هایی که دور از آن زیرفضا هستند، نمی­تواند تصمیم­گیری مناسبی را به­عمل آورد که همین امر باعث بیش­سازگاری[1]و کمبود عمومی­سازی توابع فازی می­گردد. در مقابل الگوریتم یادگیری استعماری از تخصیص یک قانون به یک زیرفضای خاص جلوگیری کرده و حتی زیرفضاهایی که یک مستعمره از قوانین درباره آن تصمیم می­گیرند، دارای ابعاد بسیار وسیع­تری نسبت به زیرفضای تخصیص داده­شده به هر قانون در مقایسه با روش­های قبلی دارد.

[1] over fitting

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

بهبود ساخت و ترکیب قوانین فازی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 بهبود ساخت و ترکیب قوانین فازی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

92