پایان نامه ارشد

بهبود ساخت و ترکیب قوانین فازی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری-پایان نامه رشته کامپیوتر

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بهبود ساخت و ترکیب قوانین فازی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  • فاز وزن­دهی به قوانین فازی

در فاز اول پایان نامه، هدف، استخراج وزن­های بهینه برای قوانین است. در واقع هدف اصلی الگوریتم پیشنهادی، بهینه کردن وزن­های قوانین فازی از پیش استخراج شده بدون دستکاری تعداد و یا طول مقدم قوانین در طول تکامل است. راهکار ما شامل دو فاز است، تولید قوانین کاندید با استفاده از معیار­های ارزیابی در الگوریتم[2] Ishibuchi  و فاز دوم شامل وزن­دهی به قوانین با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری است. در این راهکار، ابتدا قوانین فازی از داده­های عددی تولید می­شوند و با استفاده از معیار­های ارزیابی قوانین بر حسب ترکیبی از  confidence و  support تولید می­شوند. سپس این قوانین به کمک وزن­هایشان بهینه می­شوند. در اینجا، یک کشور به عنوان آرایه­ای از متغیر­ها که وزن­های قوانین موجود در یک مجموعه قانون هستند در نظر گرفته می­شود. ابتدا قوانین به طول کمتر از 4 از روی داده با استفاده از معیار ارزیابی رابطه (3-20) ساخته می­شوند.

پس از ایجاد مجموعه قوانین، با در نظر گرفتن دو حالت می­توان الگوریتم را پیاده سازی کرد. در نگاه اول، وزن­ها فقط به قسمت تالی تخصیص داده می­شود درحالیکه در راهکار پیشنهادی دوم یک بردار وزن به قسمت مقدم و تالی اختصاص داده می­شود. این کاملا آشکار است که در راهکار دوم تعداد وزن­ها در قسمت مقدم برابر با طول قانون است. با این کار هم قسمت تالی و هم قسمت مقدم با وجود وزن­هایشان بهینه می­شوند. بنابراین، هرکشور به عنوان یک مجموعه قانون کد می­شود که هرکدام از آن­ها یک وزن مشخص دارند که به طور تصادفی انتخاب می­شود.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

بهبود ساخت و ترکیب قوانین فازی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 بهبود ساخت و ترکیب قوانین فازی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

92