پایان نامه ارشد

بررسی نحوه نظارت بر بیماری صرع با کمک حسگرهای پوشیدنی زیستی در مراقبت های پزشکی سیار-دانلود پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

بررسی نحوه نظارت بر بیماری صرع با کمک حسگرهای پوشیدنی زیستی در مراقبت های پزشکی سیار

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

مقدمه ای بر Weka

تا به امروز نرﻡﺍفزار های تجاری و آموزشی فراوانی برای دادﻩکاوی در حوزه های مختلف به دنيای علم و فناوری عرضه شدﻩاند. هريک از آنها با توجه به نوع دادﻩهايی که مورد کاوش قرار مي دهند، روی الگوريتم های خاصی متمرکز شدﻩاند. مقايسه دقيق و علمی اين ابزارها بايد از جنبه های متفاوت و متعددی مانند فرمت دادﻩهای ورودی، حجم ممکن برای پردازش دادﻩها، الگوريتم‏های پياده سازی شده، روشهای ارزيابی نتايج، روشهای مصور سازی، روشهای پيش پردازش دادﻩها، واسطهای کاربر پسند، پلت فرم های سازگار برای اجرا،‌ قيمت و در دسترس بودن نرﻡﺍفزار صورت گيرد. از این ميان، ‌نرﻡﺍفزار Weka با داشتن امکانات بسيار گسترده،‌ امکان مقايسه خروجی روشهای مختلف با هم، راهنمای خوب، واسط گرافيگی کارآ، سازگاری با ساير برنامه های ويندوز و متن باز بودن معرفی مي شود [104].

اين نرﻡﺍفزار، يک واسط برای بسياری از الگوريتم‏های يادگيری، فراهم کرده است که از طريق آن روش‏های پيش پردازش، پس از پردازش و ارزيابی نتايج طرح های يادگيری روی همه مجموعه های داده موجود، قابل اعمال است. نرﻡﺍفزار Weka، پياده سازی الگوريتم‏های مختلف يادگيری را فراهم مي‏کند و به آسانی مي‏توان آنها را به مجموعه های داده دلخواه اعمال کرد.  همچنين، در محیط اين نرﻡﺍفزار مي‏توان يک مجموعه داده را پيش پردازش کرد، آن را به يک طرح يادگيری وارد نمود، و دسته بندی حاصل و کارآيي اش را مورد تحليل قرار داد. اين محيط، شامل روش‏هايی برای همه مسائل استاندارد دادﻩکاوی مانند رگرسيون، طبقه‏بندی، خوشه بندی، کاوش قواعد انجمنی و انتخاب ويژگی مي‏باشد. همه الگوريتم‏ها، ورودي‏های خود را به صورت يک جدول رابطه ای به فرمت ARFF دريافت مي‏کنند. اين فرمت داده‏ها، مي‏تواند از يک فايل خوانده شده يا به وسيله يک درخواست از پايگاه دادﻩای توليد گردد. يکی از راه‏های به کارگيری Weka، اعمال يک روش يادگيری به يک مجموعه داده و تحليل خروجی آن برای شناخت اطلاعات بيشتری راجع به آن دادﻩها مي‏باشد. راه ديگر، استفاده از مدل يادگيری شده برای توليد پيش‏بيني‏هايی در مورد نمونه های جديد است. روشهای يادگيری در این حالت Classifier ناميده مي‏شوند و در واسط تعاملی Weka، مي‏توان هر يک از آنها را از منوی مربوطه انتخاب نمود. بسياری از Classifier ‏ها پارامترهای قابل تنظيم دارند که مي‏توان از طريق صفحه ويژگي‏‏ها يا object editor به آنها دسترسی داشت. يک واحد ارزيابی مشترک، برای اندازه‏گيری کارآيی همه Classifier به کار مي‏رود [105].

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 بررسی نحوه نظارت بر بیماری صرع با کمک حسگرهای پوشیدنی زیستی در مراقبت های پزشکی سیار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

بررسی نحوه نظارت بر بیماری صرع با کمک حسگرهای پوشیدنی زیستی در مراقبت های پزشکی سیار

92