دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی الگوریتم های تخصیص مجدد در گریدهای محاسباتی و ارائه یک الگوریتم کارا

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

2-4  فرایند زمانبندی گرید و اجزای آن

فرایند زمانبندی از سه بخش تشکیل شده است: کشف و پالایش کردن منابع، انتخاب منبع و زمانبندی بر اساس هدف های خاص و واگذاری کار[11]. شکل ‏2‑4 مدلی از سیستم های زمانبندی گرید را نشان می دهد.

همان طور که در شکل 2-4 دیده می شود اجزای اصلی از طریق دو نوع جریان داده با یکدیگر در ارتباط هستند: جریان اطلاعات منبع یا برنامه کاربردی و جریان فرمان زمانبندی کار. در این نوع معماری دو سطح زمانبندی دیده می شود: زمانبند گرید (فرازمانبند) و مدیریت منابع محلی.

به طور کلی، یک زمانبند گرید[1] کار (ها) و مشخصات آن را از کاربران دریافت کرده، منابع مناسب برای اجرای کار را بر اساس اطلاعات به دست آمده از ماژول سرویس اطلاعات گرید (GIS)[2] انتخاب و کار را بر اساس تابع هدف مورد نظر و کارایی پیش بینی شده منبع، به منبع انتخابی نگاشت می کند. اطلاعات مربوط به منابع در دسترس به ویژه در محیط های ناهمگن و پویا به منظور زمانبندی مناسب برای زمانبند گرید بسیار مهم هستند. وظیفه GIS جمع آوری و پیش بینی اطلاعات وضعیت منابع، از جمله ظرفیت های پردازنده ها، اندازه حافظه، پهنای باند، نرم افزار های در دسترس، و بار گره در یک دوره مشخص، می باشد. سیستم کشف و نظارت [3]Globus [12] نمونه ای از GIS می باشد. نگاشت کار به منبع مورد نظر بر اساس معیارهای متفاوتی از جمله زمان تکمیل کار،

[1] Grid Scheduler(GS)

[2]Grid Information Service(GIS)

[3]Globus Monitoring and Discovery System (MDS)

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

بررسی الگوریتم های تخصیص مجدد در گریدهای محاسباتی و ارائه یک الگوریتم کارا

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

بررسی الگوریتم های تخصیص مجدد در گریدهای محاسباتی و ارائه یک الگوریتم کارا

background