دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

نگاه کلی و هدف از ارائه مدل پیشنهادی

هدف این تحقیق، ارائه ی مدلی (طراحی سیستم اطلاعاتی) مبتنی بر معماری سرویس گرا و به کار گیری برنامه ریزی استراتژیک به عنوان ابزاری جهت تدوین راهبردها در راستای استقرار این سیستم اطلاعاتی در سازمان می باشد. علت استفاده از سرویس گرایی در طراحی سیستم پیشنهادی، این است که سازمان ها به دنبال این هستند که سیستم های اطلاعاتی خود را به گونه ای انتقال و ارتقا دهند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای بازار و تغییرات زیاد فناوری باشند.

در این تحقیق با در نظر گرفتن تاثیر بسزایی که معماری سرویس گرا در تبدیل گردش فرآیندهای کسب و کار در قالب سرویس ها، و همچنین یکپارچه سازی این سیستم اطلاعاتی با دیگر سیستم اطلاعاتی موجود در سازمان، برای به کارگیری از اطلاعات سازمان بزرگ مقیاس دارد، سیستم های اطلاعاتی سرویس گرا را مطرح کنیم و ضمن استخراج سرویس های مورد نیاز در قالبی استاندارد، روند جریان اطلاعات در فرآیندها، و تراکنش های موجود بین واحد های سازمان بزرگ مقیاس با سیستم اطلاعاتی و همچنین دیگر بخش ها و سیستم های موجود در سازمان را، در طراحی این سیستم سرویس گرا، نشان دهیم.

بدین ترتیب، بخش های مختلف سازمان در هر زمان و از هر نقطه ای، قادر خواهند بود تا به سهولت به اطلاعات موردنیازشان از طریق یک واسط دسترسی پیدا کنند. کما اینکه با لحاظ کردن معماری سرویس گرا در این سیستم، هزینه ی تغیییرات به طرز قابل توجهی کاهش پیدا می کند. این سیستم سرویس گرا، درخواست ها را، در قالب سرویس هایی با یک استاندارد مشخص، همانند فایل xml، به درخواست کنندگان ارائه می دهد. سرویس های استخراج شده برای طراحی و مدلسازی، مهم ترین بخش های این سیستم اطلاعاتی، به لحاظ روند جریان اطلاعات هستند. تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که، متدولوژی های متعددی برای تحلیل و شناسایی سرویس ها به کار گرفته شده است. در بین متدولوژی های موجود، متدولوژی SOMA، کاندید مناسبی برای این کار می باشد و تحلیل خود را بر مبنای این متدولوژی انجام می دهیم.

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا

background