پایان نامه ارشد

ارائه یک مدل جهت شخصی سازی تبلیغات اینترنتی با استفاده از تکنیک داده کاوی-دانلود پایان نامه در باره فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

ارائه یک مدل جهت شخصی سازی تبلیغات اینترنتی با استفاده از تکنیک داده کاوی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

حال برای اینکه مشخص شود بکارگیری قوانین خوشه دوم مشتری تا چه اندازه مفید بوده است باید نسبت تعداد کل پیشنهادهای ارائه شده از قوانین خوشه دوم مشتری به تعداد کل پیشنهادها را بدست آوریم.

همچنین نسبت تعداد پیشنهادهای مورد قبول واقع شده از قوانین خوشه دوم مشتری به کل پیشنهادهای مورد قبول واقع شده را حساب می کنیم.

تعداد کل پیشنهادهای ارائه شده از قوانین خوشه دوم مشتری 13 عدد می باشد که نسبت آن به تعداد کل پیشنهادها برابر  یعنی 5.3 درصد می باشد.در ضمن برای اینکه درصد افزایش پیشنهادها با استفاده از قوانین خوشه دوم را محاسبه کنیم، نسبت تعداد پیشنهادهای ارائه شده از قوانین خوشه دوم مشتری به تعداد پیشنهادهای غیر از قوانین خوشه دوم مشتری محاسبه می کنیم که برابر  یعنی 5.7 درصد می باشد.این رقم نشان دهنده این است که ما توانستیم با استفاده از مدل جدیدمان و بکارگیری قوانین دومین خوشه مشتریان، تعداد پیشنهادهای مناسب به کاربران را 5.7 درصد افزایش دهیم.

برای اینکه مشخص کنیم پیشنهادهای ارائه شده از قوانین دومین خوشه مشتری تا چه اندازه موفق بوده اند نسبت قبول این پیشنهادها به کل آنها را حساب کردیم:

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نلمه ارائه یک مدل جهت شخصی سازی تبلیغات اینترنتی با استفاده از تکنیک داده کاوی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نلمه ارائه یک مدل جهت شخصی سازی تبلیغات اینترنتی با استفاده از تکنیک داده کاوی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان 

ارائه یک مدل جهت شخصی سازی تبلیغات اینترنتی با استفاده از تکنیک داده کاوی

92