دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان : مطالعه موردی درشرکت پست جمهوری اسلامی ایران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

1.1.1            معماري سرویس گرا

 

معماري سرویس گرا Service Oriented Architecture مفهومی جدید نیست و از دهه 90 وجود داشته است، آنچه جدید است توانائی اجرا و عینیت بخشیدن به آن است که به کمک ابزارها و پروتکل هاي مربوطه میسر شده است. معماري سرویس گرا از دیدگاه هاي مختلف قابل بررسی است، هر فرد یا ذینفع بر طبق جایگاه خود تصویري از معماري سرویس گرا دارد. براي معماري سرویس گرا تعاریف متنوع و بعضا مختلفی ارائه شده که هر کدام از نگاهی به تبیین خصوصیات آن پرداخته اند، براي درك بهتر این مفهوم و آگاهی از کلیه برداشت ها و نگاه هاي موجود[11]. سبکی از معماري که از اتصال سست سرویسها جهت انعطاف پذیري و تعامل پذیري کسب و کار و بصورت مستقل از فناوري، پشتیبانی می کند و از ترکیب مجموعه سرویس هاي مبتنی برکسب و کار تشکیل شده که این سرویس ها انعطاف پذیري و پیکربندي پویا را براي فرآیندها محقق می کنند.

 

در ادامه یکی از تعاریف اصلی و همین طور توصیف آن از دید کمپانی IBM آورده شده است:

معماري سرویس گرا از نگاهIBM : رهیافتی براي ساخت سیستم هاي توزیع شده که کارکردهاي نرم افزاري را در قالب سرویس ارائه می کنند. این سرویس ها هم توسط دیگر نرم افزارها قابل فراخوانی هستند و هم براي ساخت سرویس هاي جدید مورد استفاده قرار می گیرند، این رهیافت براي یکپارچه سازي فناوري ها در محیطی که انواع مختلفی از سکو هاي نرم افزاري و سخت افزاري وجود دارند ایده آل است .

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان : مطالعه موردی درشرکت پست جمهوری اسلامی ایران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان : مطالعه موردی درشرکت پست جمهوری اسلامی ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان 

ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان : مطالعه موردی درشرکت پست جمهوری اسلامی ایران

background