پایان نامه ارشد

ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان : مطالعه موردی درشرکت پست جمهوری اسلامی ایران-پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان : مطالعه موردی درشرکت پست جمهوری اسلامی ایران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

1.1.1.1                ديدگاه مالي

 

مقیاسهای مالی یکی از اجزاء مهم کارت امتیازی در سازمانهای انتفاعی ،عمومی وغیر انتفاعی هستند. در حوزه غیر انتفاعی مقیاسها در این شکل به ما می گوید آیا استراتژی ما اجرا می شود ،که از طریق مقیاسهای انتخاب شده به شکلهای دیگر تفضیلی شده و نتایج خط پایین را بهبود دهند. در بخشهای عمومی وغیر انتفاعی مقیاسهای مالی ما را در رسیدن به نتایج در یک شیوه کارآمد مطمئن می سازد که هزینه ها را حد اقل می کند . انواع مثالها شامل درآمد، قابلیت سود مندی و اختلاف بودجه.

 

دیدگاه مالی به دلیل ارتباط مستقیم با خواسته های گروه های ذینفع نقطه تمرکز مدیریت و فعالیتهای کنترلی قرار گرفته است. گرچه شاخصهای فرآیند و در برخی مواقع شاخصهای مربوط به کارکنان ، در برگیرنده مباحثی از جمله دیدگاه مالی بوده است، اما تاثیر آنها بطور کمی بر روی اهداف مالی سازمان مورد توجه قرار نگرفته است .جدا از هدایت استراتژی ها توسط اهداف مالی سازمان ، دیدگاه مالی می تواند به عنوان مبنایی برای فرآیندهای مربوط به مشتری و دیدگاه کارکنان محسوب گردد. در واقع این دیدگاه نقطه شروعی برای شناسایی سه دیدگاه دیگر (دیدگاه مشتری ، دیدگاه فرآیند ، دیدگاه کارکنان )بوده و نهایتاً اینکه موفقیت سه دیدگاه دیگر از طریق دیدگاه مالی اندازه گیری می شود.

هریک از شاخصهای اندازه گیری بخشی از زنجیره علت و معلولی است که می بایست جایگاه خود را منطبق با اهداف مالی پیدا کرده و همچنین برآوردکننده بخشی از اهداف استراتژیک سازمان باشند.

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان : مطالعه موردی درشرکت پست جمهوری اسلامی ایران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان : مطالعه موردی درشرکت پست جمهوری اسلامی ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان 

ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان : مطالعه موردی درشرکت پست جمهوری اسلامی ایران

92