پایان نامه ارشد

ارائه الگوریتم زمانبندی مهاجرت ماشین های مجازی جهت بهینه سازی همزمان مصرف انرژی و تولید آلاینده ها در شبکه محاسباتی ابر-پایان نامه ارشد کامپیوتر

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ارائه الگوریتم زمانبندی مهاجرت ماشین های مجازی جهت بهینه سازی همزمان مصرف انرژی و تولید آلاینده ها در شبکه محاسباتی ابر

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مجازی سازی

تحقیقات اخیر بیشتردر زمینه مجازی سازی  روی  بهینه سازی نظارت بر عملکرد بهتر I/O  تاکید می کنند. تلاش های محققان [30,31,32]   بر روی تاثیر زمانبندی vm بر عملکرد مجازی سازی I/O متمرکز شده است.

Ongaro و همکاران بر روی تاثیر VMM بر عملکرد ورودی/ خروجی[1] مطالعه کردند و ایده ای مبنی بر مرتب کردن پردازنده [2]  ها در صف اجرایی  بر پایه اعتبار با قیمانده باضافه اعتبار موجود ارائه داده اند. همچنین الگوریتم بهینه سازی جهت  زمانبندی توزیع عادلانه ورودی/خروجی ارائه دادند. اما این زمانبندی توجهی به مسئله بار کاری و تخصیص مجدد  ماشین های مجازی ندارد .

زمانبند کار- آگاه[3] برروی توسعه عملکرد ورودی خروجی تاکید می کند [33] .این زمانبند توجهی به مکانیزم های بار کاری ناهمگن و وزن های مختلف ندارد. همچنین تلاش خود را بر بهره برداری بر پایه اطلاعات ورودی خروجی متمرکز می کند و تصمیمی راجع به ماشین های مجازی میهمان نمی گیرد.

زمانبند S  [34] دانش برنامه های کاربردی زمان واقعی[4] را جهت پشتیبانی از زمان پاسخگویی زمانبندی می کند. در این مقاله به جای قرار دادن  پردازنده مجازی  در انتهای صف اجرایی , آنها وضعیتی را محاسبه می کنند که پردازنده  مجازی برپایه تاخیر درج می شود .

Liao و همکاران [35]  یک مجازی سازی I/O  کارا را برای سیستم های شبکه ای  پیشنهاد دادند . این کار بوسیله زمانبند برپایه cache و اعتبار باقیمانده درایو I/O برنامه ریزی شده است.

VSched  [36]  ماشین های مجازی را با استفاده از مدل  برنامه ریزی دوره ای زمانبندی کرد که می تواند براساس بارکاری و زمان واقعی بصورت موازی اجرا شود.

تمامی این کارهای ذکر شده تشخیص داده اند که زمانبندی ماشین مجازی تاثیر زیادی روی زمان پاسخگویی I/O  دارد.

 

[1] -Input/Output(I/O)

[2] -Cpu

[3] -Task-aware

[4] -real-time

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

ارائه الگوریتم زمانبندی مهاجرت ماشین های مجازی جهت بهینه سازی همزمان مصرف انرژی و تولید آلاینده ها در شبکه محاسباتی ابر

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 ارائه الگوریتم زمانبندی مهاجرت ماشین های مجازی جهت بهینه سازی همزمان مصرف انرژی و تولید آلاینده ها در شبکه محاسباتی ابر

92